Hasjoorlog

Ondanks recente veroordelingen van enig hasjgeboefte is er per saldo niets opwekkends te melden (Z 7 febr.). Verrassend is dat niet, maar teleurstellend is wel dat de geïnterviewden geen creatieve denkbeelden aan de dag leggen over mogelijke oplossingen. Officier van justitie Witteveen had wel iets bedacht: verhoging van de strafmaat, maar alleen een volstrekte leek zal daar een oplossing in zien.

En dan komt, na zoveel negatiefs, de onthutsende conclusie: gewoon doorgaan! Zoals over Ronald Reagan werd gezegd: 'Van je fouten kun je leren, zei Reagan - en daarom ging hij ermee door.' Heeft geen van de geïnterviewden het gewaagd over legalisering te spreken? Als ook in andere landen wordt vastgesteld, dat de 'war on drugs' is verloren, moet die oplossing toch naderbij komen? Maar misschien leeft die gedachte juist niet bij mensen die in hun beroep of ambt met die oorlog bezig zijn.