Habibie: geen koppeling van roepia-dollar

ROTTERDAM, 21 FEBR. Indonesië ziet voorlopig af van het zeer omstreden plan de roepia te koppelen aan de dollar. Dat zegt de beoogde vice-president B.J. Habibie vandaag in het Duitse blad Der Spiegel.

President Soeharto deelt volgens Habibie, thans nog minister van Onderzoek en Technologie, de bezwaren van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) tegen een snelle koppeling van de roepia aan de dollar. De beslissing over zo'n vaste wisselkoers “is nog lang niet genomen”.

Het is de eerste keer dat een van de Indonesische topleiders openlijk afstand lijkt te nemen van de omstreden plannen tot invoering van een zogeheten currency board, een systeem waarbij de roepia wordt gekoppeld aan de dollar met een gelijktijdige volledige dekking in harde valuta.

De bekendmaking van het plan leidde tot onrust op de valutamarkten en lokte scherpe kritiek uit van het IMF en van Westerse industrielanden. IMF-topman Camdessus, die vindt dat Indonesië eerst serieus werk moet maken van economische hervormingen, versterking van het bankwezen en sanering van de particuliere miljardenschulden, dreigde zelfs met het blokkeren van het toegezegd hulppakket van 43 miljard dollar.

Eerder deze week verwoordde de Duitse minister van Financiën, Theo Waigel, op bezoek in Jakarta, de bedenkingen tegenover president Soeharto. Op de vraag of Habibie de bezwaren deelt, antwoordt de toekomstige vice-president: “Niet alleen ik, maar ook president Soeharto. De beslissing over de vaste wisselkoers is nog lang niet genomen, dit (voorstel) zal slechts een noodrem zijn voor het geval de speculatie tegen de roepia doorgaat. Ik ga er evenwel vanuit dat dat we de wisselkoers verder flexibel zullen houden, en dat we parallel daaraan onze financiële markten zullen hervormen”.

Dat Habibie, die komende maand zal worden aangewezen in zijn nieuwe functie, zijn uitspraken doet in een Duits blad is niet toevallig. Habibie (“ik zal de eerste vice-president in Indonesië zijn die vloeiend Duits spreekt”) heeft gestudeerd in Duitsland en was vice-president van vliegtuigbouwer MBB. Het Duitse bedrijfsleven heeft via Habibie goede ingangen in Indonesië en Duitse banken hebben relatief grote leningen uitstaan in het land.Habibie zegt dat de Indonesische regering niet in gevaar is door de golf van sociale onrust die IndonesieEË overspoelt.