Extra opvang in asielzoekerscentra

DEN HAAG, 21 FEBR. De burgemeesters van twaalf gemeenten met een asielzoekerscentrum stellen circa duizend extra opvangplaatsen voor asielzoekers ter beschikking. Ze deden dit nadat staatssecretaris Schmitz (Justitie) afgelopen week persoonlijk een beroep op hen had gedaan.

Schmitz verzocht de burgemeesters dringend om de opvangcapaciteit in hun gemeenten tijdelijk uit te breiden. Zij hebben nu toegestemd om caravans en noodwoningen bij de bestaande opvangcentra te plaatsen. De duizend extra plaatsen komen binnen nu en veertien dagen beschikbaar voor een periode van zes maanden. Met een aantal gemeenten voert de staatssecretaris nog overleg over een oplossing voor een langere periode dan zes maanden.

De huidige opvangcentra zitten overvol, mede door de onverwacht hogere instroom van asielzoekers in 1997. Het ministerie van Justitie rekende aanvankelijk op circa 25.000 asielaanvragen, maar uiteindelijk vroegen ruim 34.000 mensen asiel aan. De asielzoekers komen vooral uit Noord-Irak en Afghanistan.

Het zoeken naar extra opvangplaatsen werd de afgelopen weken bemoeilijkt door de komende krokusvakantie. In verband met het tekort aan opvang zijn asielzoekers ondergebracht in bungalow- en recreatieparken. Zij moeten nu plaats maken voor de toeristen. Ook de komende gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart zouden een rol spelen. Volgens ingewijden willen gemeenten niet aan de vooravond van de verkiezingen een centrum voor asielzoekers binnen hun gemeentegrenzen openen.

Staatssecretaris Schmitz wil op korte termijn ook maatregelen nemen om asielzoekers met een verblijfsvergunning in gemeentelijke woningen onder te brengen. Ruim vijfduizend van deze zogenoemde statushouders zitten op dit moment in de asielzoekerscentra. Daarnaast zit er een groep van bijna drieduizend uitgeprocedeerde asielzoekers in de centrale opvang. Zij moeten Nederland verlaten, maar in veel gevallen werkt het land van herkomst niet mee om hen bijvoorbeeld eenmalige inreispapieren, laissers-passez, te verstrekken.

Schmitz wilde niet zeggen om welke twaalf gemeenten het gaat. Ze laat het aan de gemeenten zelf over of ze bekend willen maken dat de opvang van asielzoekers wordt uitgebreid.

Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is de toestroom van vluchtelingen aanzienlijk groter dan de uitstroom. “Per week komen er 300 asielzoekers meer bij dan er uitstromen.”