Eigen woningbezit

Het artikel 'Belastingtarieven zouden veel lager kunnen' van de heren Goudswaard en Caminada (NRC Handelsblad, 5 februari) is om verschillende redenen bijzonder.

Veel gezinnen uit de lage en midden-inkomens hebben via een hypotheek een keus gemaakt voor een eigen woning. Daartoe zijn juist de laatste jaren (lage rente) langlopende verplichtingen aangegaan. Het is een grote bron van sociale onzekerheid te gaan tornen aan de grondslag hiervan. Niet voor niets heeft minister-president Kok het PvdA congres op dit punt tot de orde geroepen.

Het eigen woningbezit is een groot goed. Het geld besteed aan het onderhouden en verfraaien van ons toekomstige erfgoed voorkomt het uitgeven aan andere zaken in de consumptieve sfeer, die veelal sterk milieubelastend zijn. Aan dit cultuurhistorische en milieubevorderende aspect van het eigen woningbezit wordt nauwelijks aandacht besteed.