Een scheepje met thee

Op 8 maart 1946, een vrijdag, stond ik voor het eerst van mijn leven in de krant. De Velpsche Courant, onder de burgerlijke stand, geboren: Peter Jacob, z.v. H.J. van Zomeren en M.W. Hutgens.

Dus dat klopt.

Met een eigenaardig gevoel van voldoening zie ik in deze krant tevens het verhaal van mijn moeder bevestigd, dat zij in de nacht van de bevalling naar het ziekenhuis werd gereden door een man die naar drank rook, omdat hij naar een feest van VVO was geweest.

VVO, de voetbalclub, vierde haar 45-jarig bestaan. Dat begon op zaterdag 2 maart in de Vereeniging. 's Middags een receptie, 's avonds de jubileumrevue 'Daar zit schot in', gevolgd voor een groot bal met het stemmingsorkest Dowé. Op het eerste gezicht wringt daar iets, want ik ben pas van de vijfde. Maar dan blijkt uit een bijzinnetje dat de revue is herhaald op zondag- en maandagavond.

Dus dat klopt ook.

Of dat kán in ieder geval kloppen.

En de voetbalclub is boos op de krant omdat die, zich beroepend op de papierschaarste, heeft nagelaten het feest behoorlijk aan te kondigen.

En de krant verwijt de voetbalclub dat ze heeft nagelaten een behoorlijke stoel te reserveren voor haar redacteur, zodat deze de revue maar zeer gebrekkig heeft kunnen volgen. Zij ziet dat als een blijk van onsportiviteit.

Waarop de heer J. Veenendaal, secretaris van VVO, in de pen klimt om te verzekeren dat de voetbalclub wel degelijk een behoorlijke stoel voor die redacteur had gereserveerd. Kan zij het helpen dat daar iemand anders is gaan zitten?

Voorts ontzegt de heer Veenendaal de Velpsche Courant elk recht om te oordelen over sportief of onsportief. Sport wordt in deze krant maar stiefmoederlijk bedeeld. 'Uw redacteur voelt niets, maar dan ook helemaal niets, voor lichamelijke opvoeding.'

Dus dat stond toentertijd in Velp ter discussie. En er is nóg een bericht dat je als een lopend vuurtje door het dorp ziet gaan. Zo gewonnen, zo geronnen, kopt de krant. 'Bij een inwoner te Velp stond op de slaapkamer een kist. In die kist was geld geborgen, tot men tot de ontdekking kwam dat het geld er uit was. Na onderzoek van de recherche werd A. gearresteerd. Inderdaad bleek dit de dader te zijn. Echter, het geld was hem ontnomen bij een snoepreisje naar Amsterdam, toen hij zich in verdachte huizen ophield.'

Goed.

Het Nederlands Volksherstel meldt dat het SS Edam op weg is naar Nederland met geschenken van het Amerikaanse volk, te weten levensmiddelen, kleding, schoeisel en speelgoed.

Het ANP meldt dat er waarschijnlijk verkiezingen zullen worden gehouden op 17 mei voor de Tweede Kamer, 29 mei voor Provinciale Staten en 26 juli voor gemeenteraden.

De Nederlandse regering heeft te Hollandia (Nieuw Guinea) van de Amerikanen een marinebasis gekocht ter waarde van twee miljoen Australische ponden.

Als gevolg van de vergroting der melkproductie zullen kinderen tot en met vier jaar met ingang van 17 maart weer zes liter melk per week krijgen.

Ook voor personen boven de 21 jaar komen weer sinaasappelen beschikbaar.

De termijn van geldigheid der postzegels met afbeeldingen van Germaanse symbolen en van zeehelden, eindigt op 31 maart a.s.

Per 1 april worden nieuwe schoenenbonnen van kracht.

Verschillende huisartsen bieden gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pokken.

Bij het 45-jarig bestaan van de Werkliedenvereniging Eendracht maakt Macht heeft burgemeester Zimmerman gezegd dat deze vereniging in haar bestaan ontzettend veel goeds heeft gedaan.

In katholieke kerken is een kanselboodschap voorgelezen, waarin het sacrament wordt ontzegd aan hen die lid zijn van de EVC, die immers meer en meer gevestigd blijkt te zijn op communistische grondslagen.

En onder de advertenties: In beperkte mate kunnen wij weer BEHANGEN. Stalen 1946 ter inzage. H. Abbas Complete Woninginrichting.

In gezellig burgergezin kan worden geplaatst een nette dienstbode voor de gehele dag of desgewenst tot drie uur.

Te koop mooi hondje met mand, ƒ 20,.

Wie ruilt vloerkleed tegen petroleumkachel?

Wie ruilt werkschoenen m 44 voor damesschoenen m 41?

Wie ruilt mijn kinderwagen voor een wandelwagen?

Ten einde de moeilijkheden, die de huidige praktijkvoering geeft, zo goed mogelijk te overwinnen, zullen wij vanaf heden Zaterdags géén spreekuur meer houden. Patiënten worden verzocht met hun klachten dus niet tot Zaterdag te wachten - de gezamenlijke Velpse tandartsen.

In De Vereeniging, dinsdag 12 maart: De nieuwe muzikale revue 'Alles gaat voorbij' van het gezelschap Scherts en Ernst en Nederlands veelzijdigste ensemble Willy Gardoni met zijn solisten. Cowboysongs. Zigeunerklanken. Een avond in Argentinië. Accordeon Duo. Zuid-Afrikaanse liedjes. Hawaiian-klanken. Margrit Florelle. Entree ƒ 2. BAL NA.

Zo zwerf ik, een beetje rusteloos, bijna nerveus, door de krant van die dag. Toch weer bezig iets over het hoofd te zien? Weer op zoek naar iets onvindbaars?

Tot mijn blik blijft rusten op een advertentie die is geïllustreerd met een scheepje, een zeilschip. Uit verre gewesten komen weer goede thee-soorten. DOUWE EGBERTS. Wat treft mij hier? Wat wordt er nu precies in mij wakker?

Tot ik me realiseer dat het dat scheepje is - dat dat als symbool is bedoeld, een vingerwijzing naar tijden van de Vereenigde Oostindische Compagnie, de Gouden Eeuw en zo.

Onder het puin dat in 1946 in Nederland moest worden geruimd, lagen ook de brokstukken van onze nationale identiteit.

In dat scheepje komt in feite mijn schooltijd al aanzeilen, wanneer me zal worden bijgebracht dat het toch wel heel bijzonder is om Nederlander te zijn.

Zo ontvouwt de wereld zich in de krant rondom mijn geboortebericht. En vandaag sta ik weer in de krant. Ik zou zeggen: leg ze eens naast elkaar, die twee kranten, en zoek de verschillen!