Dr. L. van Leeuwen, burgemeester van Zoetermeer

Dr. L. van Leeuwen, burgemeester van Zoetermeer, is benoemd tot bijzonder hoogleraar openbare financiën van lagere overheden aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) in Tilburg. Hij zal zich toeleggen op de financiële verhouding tusen rijk, provincies en gemeenten. De econoom Van Leeuwen promoveerde op een onderzoek naar de doeltreffendheid van het binnenlands bestuur. Tot voor kort was hij bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.