Dr. J.P. van den Toren

Dr. J.P. van den Toren (33) is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Henri Polakleerstoel vanwege de Stichting Nationaal Vakbondsmuseum te Amsterdam. Zijn leeropdracht luidt: plaats, historische en toekomstige betekenis van de vakbeweging in economisch, sociaal en politiek opzicht. Van 1982 tot 1989 studeerde Van den Toren economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1987 werkt hij bij het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) in Utrecht, waarvan de laatste jaren als hoofd van de afdeling Onderzoek en ontwikkeling. In 1996 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift Achter gesloten deuren. CAO-overleg in de jaren negentig.