Docentenkorps

In 'Met de walkman op in de klas' (17 februari), beweert Frederiek Weeda dat leraren in het VBO minder verdienen dan eerstegraads leraren. Over het algemeen is dit echter beslist niet zonder meer waar. Al lang voor de HOS kregen ook veel leraren die in hoofdzaak les gaven in de bovenbouw Havo/VWO slechts een salaris in functieschaal 10 (aanloopschalen 8 en 9), precies hetzelfde als een VBO-docent dus.

Per 1 april van dit jaar geldt in beginsel voor iedere leraar een aanstelling in de rang van 'docent' in genoemde functieschaal 10.

Dat men in het Havo/VWO vaker in deeltijd werkt komt eerder door het grote gehalte aan vrouwen en mannen van werkende vrouwen in het docentenkorps.