De prijs van relatiebemiddeling

Van tijd tot tijd raken ze in opspraak: relatiebemiddelingsbureaus. Een van de meest recente voorbeelden is de ondergang van Together Nederland, voormalige dochteronderneming van de Amerikaanse Together Dating Company. Directeur Steve Kelley vluchtte vorig najaar van de ene op de andere dag met de kas naar de Verenigde Staten, tot grote woede en verdriet van zo'n 20.000 bemiddelbare Nederlanders die zich sinds 1994 bij het bureau hadden ingeschreven. Zij waren niet alleen 2.500 gulden inschrijfgeld armer, maar voorlopig ook de illusie een ideale partner te vinden.

Toch betekent dit geenszins dat alle naar schatting 500 relatiebemiddelingsbureaus in Nederland malafide zijn. Waren ze dat wel, dan zou het merendeel van de 80.000 à 100.000 mensen die zich jaarlijks bij zo'n bureau inschrijven, al lang hebben afgehaakt. Het grote verloop van de branche - iedere week vestigen zich vier nieuwe bureaus in Nederland waarvan er drie het eerste halfjaar niet overleven - suggereert evenwel dat lang niet ieder bureau succesvol is en dat het consulentschap vaak wordt onderschat door eendagsvliegen. De meest betrouwbare bemiddelaars doen geen beloften die ze niet waar kunnen maken en volgen een driedaagse cursus bij de Algemene Vereniging Relatiebemiddelingsbureaus (AVR) onder leiding van een psycholoog.

De markt van relatiebemiddelaars kan globaal in zeven sectoren worden onderverdeeld. De meeste bureaus hebben een algemene clientèle: mannen en vrouwen van alle leeftijden, sociale- en culturele achtergronden. Daarnaast zijn er de bureaus voor hoger opgeleiden, gelovigen (protestanten en katholieken), lichamelijk gehandicapten, 50-plussers, weduwen en weduwnaars, homoseksuelen, spirituelen (op basis van astrologie) en dikke mensen (vanaf damesconfectiemaat 48). Er zijn in Nederland ook enkele honderden bureaus die wel onder het kopje 'relatiebemiddeling' vallen, maar eigenlijk tot een aparte categorie behoren, zoals de bureaus die gebruik maken van een 06-nummer en de bureaus die uitsluitend bemiddelen voor vrouwen uit het buitenland. De bureaus voor hoger opgeleiden zijn in de regel het duurst omdat zij adverteren in kranten die overwegend door hoger opgeleiden gelezen worden.

De tarieven variëren van 300 tot 3.000 gulden. De meeste bureaus hanteren een standaardtarief voor intake en inschrijving voor 12 tot 15 maanden, eventueel aan te passen voor minder draagkrachtigen. Anderen vragen zowel inschrijvingskosten als bemiddelingskosten per geaccepteerd en 'geëffectueerd' partnervoorstel (gemiddeld 250 gulden per voorstel) volgens het no cure, no pay principe. Stichtingen voor relatiebemiddeling zijn meestal een stuk goedkoper dan commerciële bedrijven, omdat zij geen winstoogmerk hebben. Vrouwen en jongeren tot 35 jaar zijn in de regel goed bemiddelbaar, waardoor zij meestal minder betalen dan mannen en 'ouderen'.

Voor degene die opziet tegen een een-op-een confrontatie is er altijd nog de veilige variant: bemiddeling binnen groepsverband. Diverse organisatiebureaus - met relatiebemiddeling worden zij liever niet geassocieerd - bieden mensen van gelijke leeftijd en met gelijke opleiding of interesse een cultureel avondje uit aan in groepen van maximaal tien personen. Ook wijnproeverijen, sportevenementen en kookdemonstraties behoren tot de mogelijkheid. Een jaarlidmaatschap kost al snel een paar honderd gulden, exclusief de kosten voor toegangskaarten.

Wie liever eerst wil leren communiceren, alvorens zich onverhoeds in een discussie over de kwaliteit van de solopartijen in de Matthäus Passion te storten, doet er goed aan zich voor een cursus 'gespreksvaardigheid' in te schrijven. Voor 325 gulden (inclusief lunches en video-opname) leert hij of zij door middel van groepsgesprekken hoe je een gesprek begint, opbouwt en op gang houdt.

Vrijblijvender, en misschien juist daarom in toenemende mate populair, zijn de reizen voor ondernemende singles. Voor ruim zeshonderd gulden kunnen alleenstaanden tegenwoordig in groepen voor tien dagen de Italiaanse wintersportplaats Molveno bezoeken; voor driehonderd gulden maken zij al een wandeltocht door de Ardennen of volgen zij een zeiltraining op de Friese meren.

Relatiebemiddelingsbureau300 tot 3.000

Bureau culturele groepsuitjes (excl. toegangsbewijs)vanaf 350

Cursussen gespreksvaardigheid/communicatie100 tot 325

Reizen en uitstapjes voor ondernemende singles60 tot 600

Bron: Algemene Vereniging Relatiebureaus en Genootschap Relatiebemiddelings Consulenten.