Belastingmeevaller 1997; Kabinet stort 2,8 miljard in AOW-fonds

DEN HAAG, 21 FEBR. De belastingmeevaller over 1997 van 2,8 miljard gulden wordt volledig in het AOW-spaarfonds gestort. Dit staat in de Februari-nota die het kabinet volgende week naar de Tweede Kamer stuurt.

Het Spaarfonds AOW is bedoeld als buffer voor de toekomst, als de snelle veroudering van de Nederlandse bevolking de kosten van de ouderdomsvoorziening opdrijft. Vorig jaar was al 750 miljoen gereserveerd voor de spaarpot, maar dat bedrag wordt nu zo'n 3,5 miljard gulden. De Kamer heeft afgelopen week ingestemd met de instelling van het spaarfonds.

Omdat het spaarfonds 'belegt' in staatsleningen, mag het in mindering worden gebracht op de staatsschuld. De jaarlijkse stortingen kunnen ook worden afgetrokken van het tekort op basis waarvan mede wordt beoordeeld of Nederland kan toetreden tot de Economische en Monetaire Unie (EMU). De bijdragen aan het fonds worden dan ook wel gezien als 'geoormerkte' terugdringing van de staatsschuld.

Nederland stuurt deze gegevens aan het einde van deze maand naar de Europese Unie (EU), die in mei beslist over de deelname aan de Europese munt.

Het EMU-tekort komt over 1997 uit op 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de staatsschuld op 72 procent van het bbp. Het inflatiecijfer, een ander belangrijk criterium, is nog niet vastgesteld.

De Nederlandse overheid ontving vorig jaar in totaal 4 miljard gulden meer aan belastingen dan was begroot. Voor een groot deel was dat te danken aan de voortreffelijke winstgroei van het bedrijfsleven, die 2,2 miljard gulden meer aan vennootschapsbelasting betaalde dan verwacht. Van de 4 miljard gulden is 1,2 miljard gulden incidenteel en 2,8 miljard structureel van karakter.

Vanaf dit jaar is er volgens de Februari-nota sprake van omvangrijke tegenvallers. Door de lagere inflatie lopen de belastinginkomsten terug, terwijl tegelijkertijd onverwacht grote uitgaven te verwachten zijn voor asielzoekers, huursubsidie en de gezondheidszorg. Minister Zalm (Financiën) heeft gisteren nog geen bedragen genoemd, maar eerder deze week lekte uit dat de tegenvaller dit jaar mogelijk 2,5 miljard gulden bedraagt.

“De cijfers over 1997 geven voldoening, maar de eerste inzichten over 1998 maken dat we rekening moeten houden met tegenvallers”, zei premier Kok gisteren na afloop van de ministerraad.

Kok: “Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat we gemakkelijk geld konden uitgeven.”