Athos

Als geregelde bezoeker van Athos weerspreek ik de bewering van Bernard Bouwman (Z 24 jan.) dat het massatoerisme de monnikenrepubliek heeft bereikt. Wel is er - vooral van Griekse zijde - een stijgende belangstelling voor Athos, maar de beperkte en kwalitatief gebrekkige accommodatie in vrijwel alle kloosters zet een stevige rem op een ontwikkeling de richting van een uitgebreid toerisme.

De visa verlenende autoriteiten en de kloosterhoofden verlangen religieuze affiniteit van de Athosganger - terecht, want anders begrijpt die weinig tot niets van de betekenis en de diepgang op de Heilige Berg. Bovendien wordt de bezoeker uitgenodigd zich gedurende zijn verblijf in de kloosters aan te passen aan de ascetische leefwijze van de monniken en deel te nemen aan de godsdienstige plechtigheden. Athos is een indrukwekkende ervaring, als men er pelgrim probeert te zijn. Een pure toerist heeft er eigenlijk niets te zoeken.