Wiranto volgt Feisal Tanjung op als bevelhebber Indonesische strijdkrachten

Foto: Gisteren nam de onlangs benoemde commandant van de Indonesische strijdkrachten (ABRI), generaal Wiranto (links), de taken over van zijn voorganger, generaal Feisal Tanjung. De plechtigheid, in aanwezigheid van buitenlandse diplomaten op het hoofdkwartier van de ABRI, werd omlijst met een parade. Het leger heeft gewaarschuwd hard te zullen optreden tegen nieuwe uitbarstingen van geweld. (Foto Reuters)