Tekort bij Perscombinatie; PCM redt pensioenfonds met lening

ROTTERDAM, 20 FEBR. De Verzekeringskamer heeft ingegrepen bij het pensioenfonds van uitgever Perscombinatie, dat vorig jaar een fors tekort heeft opgelopen. Om het gat te dichten heeft moederbedrijf PCM Uitgevers inmiddels een lening van 8 miljoen gulden verstrekt.

Dit heeft bestuursvoorzitter C. Smaling van PCM vanmorgen bevestigd. “Omdat het een interne aangelegenheid betreft”, wil hij verder geen commentaar geven. Smaling erkent wel dat de Verzekeringskamer het pensioenfonds op de problemen heeft moeten 'attenderen'. Behalve door de achtergestelde lening moet het pensioenfonds het tekort wegwerken door een flinke verhoging van de pensioenpremies.

Het tekort van het pensioenfonds is opmerkelijk, gezien de hoge rendementen die andere fondsen hebben behaald. Door de goede prestaties van bijvoorbeeld het pensioenfonds van Unilever betaalt zowel de werknemer als de werkgever bij dit concern al zeven jaar geen premies meer. Bij Nedlloyd, Philips en KLM is de werkgever gedurende een aantal jaren volledig vrijgesteld van premiebetalingen.

Volgens voorzitter J. van Ginkel van het pensioenfonds van de Perscombinatie hebben kleinere fondsen echter veel minder mogelijkheden. “Door onze omvang is het veel moeilijker om te beleggen in aandelen. Gemiddeld zie je daarom ook dat de kleinere fondsen veel minder renderend zijn.” Wat het rendement over het afgelopen jaar of over 1996 was heeft Van Ginkel 'niet in zijn hoofd' zitten.

Volgens de inmiddels gepensioneerde voorzitter zijn de problemen vooral veroorzaakt door de hoge salarissen van journalisten. De Perscombinatie is onder meer uitgever van de Volkskrant en Trouw. “De loontabellen van de journalisten lopen tegenwoordig erg lang door. Verder hebben wij vooral belegd in zogeheten vastrentende waarden zoals obligaties. Door de lage rente van de laatste jaren is het rendement daarop gering. Wij zitten slechts voor een heel klein deel in beleggingsfondsen, want aandelen zijn voor ons te risicovol.”

Van Ginkel wijst erop dat het verhogen van de premie volstrekt normaal is. “Dat noemen we dynamische premies. De premies zijn bij de Perscombinatie vele jaren erg laag geweest.”

In 1996 bedroeg de premie 13 procent van de zogeheten pensioengrondslag, het inkomen waarover de pensioenpremie wordt berekend. Voor dit jaar is de premie verhoogd tot 21,5 procent van de pensioengrondslag. Bij het pensioenfonds van de Dagbladunie, uitgever van NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad en ook onderdeel van PCM Uitgevers, blijft de premie 18 procent.

Het komt weinig voor dat de Verzekeringskamer ingrijpt bij pensioenfondsen. Toch vindt Van Ginkel niet dat het fonds slecht heeft gepresteerd. “De Verzekeringskamer heeft ons op deze situatie geattendeerd, maar wij waren er natuurlijk al lang mee bezig.”