't Nijenhuis

Met veel belangstelling heb ik het artikel 'Een duikboot tussen de beuken' van Max van Rooy (CS 13-2) gelezen. Het geeft een beeld van de omstreden plannen van de provincie Overijssel voor uitbreiding van het kasteel 't Nijenhuis tot hét museum voor moderne kunst in West-Overijssel.

De slotconclusie is dat de door dr. C.A. Veelenturg in zijn rapport 'Wijs beleid of onzeker avontuur' aanbevolen alternatieven, zoals museum de Stadshof in Zwolle, achterhaald zijn. Het Stedelijk Museum in Zwolle met zijn verleden jaar geopende nieuwbouw ziet hij over het hoofd, de directie van dit museum heeft publiekelijk laten weten dat de financiën ontbreken om voor de nieuwbouw moderne kunst aan te kopen. De provinciale collectie zou daar getoond kunnen worden.

In het CS van 22 augustus 1997 heeft Max van Rooy onder het hoofd 'Onbeteugelde museumgroei' de strijd tussen architectuur en moderne kunst beschreven. Hij concludeert dat met de overdaad aan bestaande musea het tweede gebruik van museumgebouwen in de volgende eeuw waarschijnlijk even actueel zal worden als de herbestemming van als museum aangemerkte kerkgebouwen in de twintigste eeuw, en dat hoge exploitatiekosten de nieuwe musea fataal zullen worden. Met de voor 't Nijenhuis geplande vier los van elkaar staande expositieruimtes (kasteel, 'duikboot', bouwhuizen) en nog twee musea op vijftien kilometer afstand zal dat niet anders zijn. Laten wij er toch voor waken dat het door Max van Rooy geroemde evenwicht van natuur en architectuur op deze historische plek bewaard blijft.