Sporters steunen voorzitter; Huibregtsen naar rechter om publicatie

BUSSUM, 20 FEBR. Wouter Huibregtsen, de aftredende voorzitter van sportkoepel NOC*NSF, heeft zijn juristen de opdracht gegeven een civiele procedure in gang te zetten tegen journalist Hans van Wissen en de Volkskrant. Huibregtsen voelt zich beschadigd door een artikel in de genoemde krant waarin beledigende uitspraken uit zijn mond zijn opgetekend over kroonprins Willem-Alexander.

Hij ontkent die te hebben gedaan en beweert bovendien dat de journalist tijdens het telefonisch onderhoud met hem heeft verzuimd te melden dat het een interview betrof. Huibregtsen zal als er een eventuele schadevergoeding wordt toegekend die ten goede van de sport laten komen.

Bij het Openbaar Ministerie in Leeuwarden is gistereen klacht ingediend tegen Huibregtsen. De Fries Jelle Groen vindt het ongepast dat Huibregtsen Willem-Alexander een Judas, een lafaard en een saboteur heeft genoemd. “Als onderdaan van het koninklijk huis voel ik mij ernstig gekwetst. Onze kroonprins heeft amper de mogelijkheid zich te verweren. Ik voel mij geroepen hem in deze zaak te steunen”, zegt Groen. Het Friese OM heeft de klacht inmiddels doorgestuurd naar het generaal-parket in Den Haag.

De atletencommissie van de NOC*NSF vreest dat alle ophef rond voorzitter Huibregtsen ten koste gaat van de Nederlandse topsport. De commissie maakt zich zorgen over het toekomstig functioneren van het NOC*NSF-bestuur. “De huidige ontwikkelingen leveren slechts verliezers op”, zegt de atletencommissie in een schriftelijke verklaring.

Het orgaan met oud-topsporters als hockeyer Marc Delissen en roeier Nico Rienks ergert zich aan de felle aanvallen op Huibregtsen, in het bijzonder aan de uitlatingen van IOC-lid Anton Geesink. De atleten noemen de discussie rond de voorzitter “te veel op de persoon, te folkloristisch en te openbaar”.

De atletencommissie, ingesteld onder voorzitterschap van Huibregtsen, is bang dat alle commotie ten koste gaat van het imago van de Nederlandse topsport. “De betrokkenen moeten niet hun tijd verdoen met dit soort activiteiten, maar de sport promoten. Daar zitten ze voor”, zegt oud-roeister Irene Eijs.

De commissie vindt de goede prestaties van de sporters in Nagano juist getuigen van de “professionele aanpak van de topsport in Nederland”. Eijs stelt dat Huibregtsen hieraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd en roemt zijn “daadkracht, doorzettingsvermogen en besluitvaardigheid”.