'Sodom en Gomorra' nu witte vlek

Onveiligheid lijkt een belangrijk thema voor de burger te zijn, maar als lokale kiezer heeft hij hier weinig invloed op.

AMSTERDAM, 20 FEBR. Zelfverzekerd zat hij achter de tafel. Hoofdcommissaris J. Kuiper van de Amsterdamse politie is dan ook trots op zijn korps. “De regio Amsterdam is een witte vlek in een duister Nederland. Met oudjaar was er veel ellende, behalve in Amsterdam.” Een jaar of zes geleden was Amsterdam nog de stad van “Sodom en Gomorra”, maar nu is dat volgens Kuiper stukken verbeterd. “En de politie heeft daar toch wel iets aan bijgedragen.”

Kuiper was gisteren te gast op een VVD-bijeenkomst in Amsterdam-Noord, waar niet meer dan dertig mensen op af waren gekomen, over veiligheid en leefbaarheid. Veiligheid is volgens Kuiper, ondanks de weinige bezoekers gisteren, een onderwerp dat veel mensen bezighoudt, zeker na de gebeurtenissen in de nacht van 30 op 31 december in de Groningse Oosterparkwijk. Relschoppende jongeren vernielden toen drie huizen van buurtbewoners. De politie greep niet in.

De meeste partijen in Amsterdam hebben verbetering van de veiligheid op straat hoog in het vaandel. Zij pleiten voor meer blauw op straat en een hardere aanpak van kleine criminaliteit. Ze proberen dit onderwerp een belangrijke rol te laten spelen tijdens de verkiezingscampagne, terwijl het lokale bestuur weinig te vertellen heeft over de aanpak van de veiligheid en de verdeling van blauw op straat. VVD-lijsttrekker H. Groen vroeg aan Kuiper of de politie-CAO niet zo veranderd kan worden dat er 's nachts meer agenten werken. “Ik ga niet over de CAO”, zei Kuiper. Bovendien moet volgens hem de politie worden ingezet wanneer burgers er het meest om vragen. Het is een misvatting te denken dat dat 's nachts is, aldus Kuiper.

R. Peer, de VVD-lijsttrekker in Noord, zag wel een rol voor het stadsdeelbestuur. Door voor de burgers één 'loket' te maken voor alle klachten over de onveiligheid, zou de lokale politiek meer tussen de verantwoordelijke partijen, zoals de politie en woningbouwvereniging, moeten bemiddelen.

Amsterdam is de laatste jaren veiliger geworden, zei Kuiper. In zes jaar tijd is de kleine criminaliteit, zoals berovingen met en zonder geweld en inbraken, met ongeveer twintig procent gedaald. Maar de onveiligheidsgevoelens van Amsterdammers zijn toegenomen. “Naarmate een samenleving beschaafder wordt en geweld als minder vanzelfsprekend wordt beschouwd, nemen gevoelens van angst toe”, is volgens Kuiper hiervan een van de oorzaken.

Het leven in de grote stad heeft voordelen, vindt Kuiper. Een situatie zoals in de Groningse Oosterparkwijk, waarbij het uren duurde voor de politie optrad, zal zich volgens hem in Amsterdam niet voordoen. “Wij hebben zo honderd man op de been.” En de gemiddelde reactietijd bij de ergste calamiteiten is in de hoofdstad tien minuten, aldus Kuiper. In de kop van Noord-Holland kan het volgens hem bij 'prioriteit 1-meldingen' een half uur tot drie kwartier duren voordat de politie aanwezig is.

“Waar is onze wijkagent gebleven”, vroeg een man van in de zeventig. Kuiper antwoordde dat deze met de invoering van wijkteams is verdwenen, maar dat hij in het najaar wil beginnen met een nieuw soort wijkagent: de buurtregisseur. Amsterdam krijgt dan tweehonderd politiefunctionarissen als buurtregisseurs.