Rapport over spionage zeer in trek

STRAATSBURG, 20 FEBR. Het Europese parlement wordt momenteel overstroomd met verzoeken om het rapport op te sturen waarin wordt onthuld dat er een wereldwijd systeem bestaat voor het aftappen van telefoon, fax en e-mail. Van Indonesië tot de Verenigde Staten en Japan, overal wil men lezen wat onderzoeker Dick Holdsworth van de Britse Omega Foundation in opdracht van het Europees Parlement hierover heeft geschreven.

Het bericht dat het Europees parlement over een uitzonderlijk rapport beschikt, is enkele weken geleden via Internet de hele wereld overgegaan. Het systeem in kwestie, dat 'Echelon' heet, zou zijn opgezet door de Amerikaanse National Security Agency in samenwerking met Groot-Brittannië en enkele andere landen. De Verenigde Staten zouden met dit systeem stelselmatig Europese landen hebben bespioneerd. Ook een organisatie als Amnesty International zou door middel van Echelon in de gaten worden gehouden.

Stomverbaasd reageerden sommige Europarlementariërs op de onthullingen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Robin Cook is verzocht volgende maand het parlement uitleg te geven over de aftappraktijken. Bovendien mag hij uitleggen wat de EU van plan is hiertegen te doen. Toch zijn de in het rapport vermelde zaken niet gebaseerd op eigen onderzoek. Dick Holdsworth heeft een overzicht gegeven van wat in Britse publicaties over het aftapnetwerk is geschreven. Zijn belangrijkste bronnen zijn een twee jaar geleden verschenen boek van Nicky Hager, Secret Power, een artikel in de Britse krant The Guardian en de publicatie Statewatch.

De Britse socialistische Europarlementariër Glyn Ford is daarom niet verbaasd over het rapport. Hij had het boek Secret Power van Hager gelezen en is verheugd dat zijn collega's eindelijk begrijpen wat hij al lang wist. Ford, lid van de commissie voor Burgerlijke Vrijheden van het parlement, gelooft niet dat minister Cook in het Europees Parlement onthullingen zal doen over de activiteiten van geheime diensten. Wel zegt Ford te hopen dat naar aanleiding van het rapport parlementen van EU-lidstaten de aftappraktijken aan banden leggen.