Ramsj

H.M. Kuitert: Suïcide: wat is er tegen? Zelfdoding in moreel perspectief. Paperback, Ten Have 1994, van ƒ 29,90 voor ƒ 12,50. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam, Steven Sterk Utrecht.

De derde druk van deze zorgvuldige en weloverwogen beschouwing die indertijd (1983) voor veel opschudding zorgde in vooral gereformeerde kringen. 'Dit boek werkt meer als een stimulans dan als een rem', schreef professor Velema misprijzend, bij welke conclusie de recensent van het Gereformeerde Kerkblad voor Drenthe zich ontdaan aansloot: 'Al lezend rees er een gevoel van ontzetting. In het beslissende gedeelte van het boek blijft Gods norm geheel buiten beschouwing.' Een boek derhalve (zoals zoveel boeken van Kuitert) dat ook lezers met een niet-christelijke overtuiging het nodige te bieden heeft.

    • Henk Lagerwaard