Pronk: Talibaan worden miskend

DEN HAAG, 20 FEBR. Westelijke landen en organisaties voor de rechten van de mens miskennen met hun kritiek op de achterstelling van de vrouw in Afghanistan de werkelijke opvattingen van het streng-islamitische Talibaan-regime. Het Westen moet met de Talibaan “een serieuze dialoog” aangaan.

Dit heeft minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) vanmorgen in de hoofdstad Kabul gezegd tegen het persbureau AFP. “Ik denk dat het een verkeerde interpretatie is dat het regime werkelijk de rechten van de mens schendt. Sommige rechten worden op een andere manier nageleefd op basis van een andere filosofie”, aldus Pronk, die erop wees dat vrouwen in veel islamitische landen niet de vrijheden kennen die in het Westen gewoon zijn. Maar “het is zeer belangrijk dat vrouwen steeds meer kans krijgen om te leven zoals zij willen.”

Na twee dagen van gesprekken met Talibaan-vertegenwoordigers, zoals Mawlawi Abdul Kabir, hun leider in Kabul, zei Pronk dat de Talibaan “flexibeler” lijken dan hem tot nu toe is gesuggereerd. “Ik ben niet zonder hoop dat de situatie niet zo vastligt als zij internationaal wordt weergegeven”, zei hij.

In een rede ter viering van de 50ste verjaardag van de Universele Verklaring van de rechten van de mens noemde Pronk vorige week Afghanistan nog als een van de 5 à 6 landen waar deze rechten op grote schaal worden geschonden. Pronk bevestigde in Kabul een opvatting die hij ruim een jaar geleden al beleed op een mede door hem opgezette conferentie in de Turkmeense hoofdstad Asjchabad. Die conferentie, bedoeld voor coördinatie van hulp aan het onderontwikkelde en straatarme, door bijna 20 jaar burgeroorlog geteisterde Afghanistan, werd geheel gedomineerd door kritiek van Westerse landen op de achterstelling van de vrouw. Zo was er scherpe kritiek op een van de eerste besluiten van de Talibaan om meisjesscholen te sluiten en de vrouw uit het openbare leven te verbannen. Anders dan UNICEF en organisaties als Oxfam en Save the Children, pleitte Pronk er voor de steun voor Afghaanse schoolprogramma's nog niet te beëindigen. Hij riep op tot een dialoog om “duidelijk te maken dat gelijkheid van seksen een mensenrecht is en de Talibaan te wijzen op eigen consistenties en inconsistenties”.