Politieke uitlaatklep voor autorijders

Een van de nieuwkomers in de politiek is Nederland Mobiel, de Autopartij. Deze week presenteerden de Mobielen hun verkiezingsprogramma: het moet uit zijn met de uitbuiting van de automobilisten.

DEN HAAG, 20 FEBR. Nederlanders die elke dag weer tandenknarsend met hun auto's in de file belanden, beschikken sinds december over een politieke uitlaatklep: Nederland Mobiel, ook wel bekend als de Autopartij. “Voor Nederlanders die vooruit willen”, zoals de partij de kiezers voorhoudt.

De nieuweling in het Nederlandse politieke landschap, ontsproten aan het brein van enige leden van de Stichting Pro Auto, vindt dat de auto al veel te lang als zondebok en melkkoe tegelijk is behandeld. De autobezitters worden te hoog belast en krijgen te weinig terug van de overheid. Er moeten meer wegen en meer tunnels worden gebouwd, minder boetes worden uitgedeeld voor hard rijden en het moet uit zijn met gezeur over de “niet bewezen CO2-vervuiling”, zo blijkt uit het verkiezingsprogramma dat deze week wordt gepresenteerd.

De partij maakt over enkele weken haar debuut bij de raadsverkiezingen in elf gemeentes, hoofdzakelijk in het Westen van het land, maar bij de landelijke verkiezingen op 6 mei hoopt ze zelfs in alle kieskringen mee te doen. “Ik verwacht dat we vijf Kamerzetels kunnen winnen”, aldus J. van Laar, een vervroegd uitgetreden manager van een computerbedrijf, die zelf tweede staat op de kieslijst van zijn partij en een van de auteurs was van het partijprogramma.

Een vliegende start is het vooralsnog niet geworden voor de Mobielen. De groepering telt pas vijfhonderd leden en heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen. “We hebben nauwelijks geld en kunnen daardoor nog niet erg aan de weg timmeren”, geeft Van Laar toe. Het meeste geld komt van Pro Auto (circa 6.000 leden). “Wij zijn ook van plan de Stichting Pro Auto als ons wetenschappelijk bureau te gebruiken. Daar zit de vereiste technische kennis om allerlei rapporten op hun merites te beoordelen”, meent Van Laar.

Hoewel de partij de schijn tegen zich heeft, zegt Nederland Mobiel zich niet louter op de auto en autobezitters te willen richten. Een pure autopartij mist voldoende draagvlak in de samenleving, beseften Van Laar en andere leden van Pro Auto. Daarom is het programma aangekleed met andere punten, waarvan de opstellers aannamen dat die de gemiddelde Nederlander zouden aanspreken. Bondig samengevat door de partij zelf komen die hierop neer: méér wit aan het bed. méér blauw op straat, méér groene golven op de weg.

Een kleine greep uit andere punten van het programma der Mobielen: “De overheid en met haar de milieulobby behoren een eind te maken aan hun indoctrinerende en moraliserende methoden om de burgers 'milieubewustzijn' en een daaraan gerelateerd schuldgevoel bij te brengen, om hen vervolgens geld uit de zak te kloppen.”

Een ander punt onder het kopje 'herziening strafrecht': “De invloed van de Coornhertliga op OM en rechterlijke macht is blijkbaar (nog) zo groot dat daders eerder worden beloond dan bestraft. Deze opvatting zal drastisch moeten worden gewijzigd.” Ook pleit de partij voor een strengere aanpak van asielzoekers.

Maar het programma steekt niet onder stoelen of banken dat de eerste zorg van de partij de belangen van de autobezitters geldt. “De regering kan een bepaalde groep als die van de autobezitters lange tijd tarten”, aldus Van Laar, “maar ten slotte komt er toch een reactie. Volgens mij is de tijd daar nu rijp voor. We zullen op 6 mei zien of het inderdaad zover is.”