Oude huizen (3)

Het bevreemdt mij elke keer opnieuw hoe in architectuurkritieken in de krant steevast het nieuwe 'Neo-classicisme' geprezen wordt. In het artikel van Bernard Hulsman van 6-2-1998 wordt opnieuw dit nieuwe 'Neo-classicisme' belicht, waarbij hij suggereert dat dit architectonische neoprincipe als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Hoewel voorbeelden zoals in de Resident in Den Haag en ook andere projecten in Groningen worden aangehaald, is mij nog niet duidelijk waarom in dit tijdvak vlak voor de 21ste eeuw, de belangrijkste architecten van dit moment moeten teruggrijpen op deze principes die eerder al in de 19de eeuw werden toegepast, of dat zij moeten teruggrijpen op het futurisme van begin van deze eeuw.

Zo heeft Koolhaas onlangs, na zijn Postmoderne omzwervingen, bij zijnnieuwe opdracht in Zuid-Oost Azië eveneens gekozen voor een futuristisch concept. Ook het ontwerp van Outram in de Resident kan direct tot futuristische architectuur worden herleid. Hoe is het mogelijk dat duizenden talentvolle en ambitieuze architectuurstudenten afstuderen en er geen andere mogelijkheden zouden zijn om tot eigentijdse architectuur tekomen?

Nog afgezien van de negatieve werking op de samenleving van vormen vanNeo-architectuur, lijkt het mij een gezonde zaak voor een cultuur en eensamenleving als zij voorzien wordt van architectuur met een karakter dat voortkomt uit werkelijke aspecten van de cultuur en samenleving zelf, zoals bijvoorbeeld nieuwe wetenschap en filosofie.