Minder groei uitzendbranche

VOORBURG, 20 FEBR. Er zit nog steeds groei in het uitzendwezen, maar de toename van 1997 is minder spectaculair dan in de voorgaande jaren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben alle uitzendkrachten samen vorig jaar 351 miljoen uren gewerkt. Omgerekend komt dat overeen met bijna 170.000 volle banen.

Dat cijfer betekent een toename van 15 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In 1995 was er nog sprake van een stijging met 27 procent. Die daling is vooral relatief: in absolute getallen stijgt het aantal uitzenduren al jaren met zo'n 50 miljoen per jaar.

Daarnaast speelt de stand van zaken van de economie een rol. Omdat het al jarenlang goed gaat met de conjunctuur, zijn bedrijven bereid om mensen in vaste dienst te nemen in plaats van op uitzendbasis.

Enkele maanden geleden bleek al dat voor het eerst sinds jaren het aantal mensen met een flexibele baan minder snel groeit dan het aantal mensen met een vaste baan. (ANP)