MEER BANKIERS...

Ook bij de commerciële banken houdt de euro de gemoederen bezig. In zijn februarinummer bracht het bankiersblad Euromoney zeven Europese topbankiers bijeen, waaronder Rolf Breuer van de Deutsche Bank, Lukas Mühlemann van Credit Suisse en Jan Kalff van ABN Amro.

Op de vraag hoe de komst van de euro hun banken zal beïnvloeden wees Breuer op de kostbare voorbereidingen en het verlies van inkomsten uit handel in Europees geld. Kalff achtte de kansen die de invoering van de euro meebrengt uiteindelijk groter dan de kosten. Hoewel Zwitserland niet meedoet met de EMU, zal ook Credit Suisse de gevolgen van de euro ondervinden. Mühlemann zei bezig te zijn met een ingrijpende herstructurering van de internationale activiteiten. (MS)

    • Mathijs Smit