Laatste kans voor jonge crimineel

In Enschede gaat vandaag officieel de Twentse Omslag van start, een zogenoemde laatstekansbehandeling voor criminele jongeren.

ENSCHEDE, 20 FEBR. De Twentse Omslag is bedoeld voor minderjarige jongeren met een justitieel verleden die opnieuw opgepakt zijn voor een delict waarop meer dan zes weken gevangenisstraf staat. De officier van justitie laat de jongeren kiezen uit twee opties: of de reguliere aanpak door justitie en jeugdreclassering, of de Omslag. Als hij kiest voor het eerste, volgt er normaal gesproken gevangenisstraf. Als hij besluit aan de Twentse Omslag mee te doen, ondertekent hij een contract waarin alle afspraken zijn opgenomen die hij moet nakomen. Er is vastgelegd waar hij zich gedurende de dag bevindt en waar hij kan worden gecontroleerd. Bovendien belooft de jongere met de ondertekening dat hij geen drugs zal gebruiken.

Het unieke project is daadwerkelijk de laatste kans voor deze jongeren, zegt projectleider R. Harmelink, werkzaam bij de stichting Jeugd en Gezin Overijssel, een van de deelnemende instanties aan de Omslag. “De jongere wordt duidelijk gemaakt dat het echt ophoudt als dit niet werkt. Dan volgt er geen tweede kans, dan volgt er afstraffing”, zegt ze. Volgens Harmelink wordt er door alle partijen enthousiast gereageerd. “Iedereen heeft het idee dat je hiermee echt iets kunt doen voor de jongeren.”

De eerste plannen voor De Omslag in Twente dateren van drie jaar geleden. Medio vorig jaar ging er een subsidieverzoek van de regionale Raad voor de Kinderbescherming naar het landelijk hoofdkantoor. In juli volgde een positieve reactie. In november werd er een medewerker aangetrokken. In januari werden de eerste drie jongeren - vijftien en zestien jaar - tot De Omslag toegelaten. “Een van de belangrijkste succesfactoren is de samenwerking tussen alle instanties”, aldus Harmelink, “Dat loopt uiteen van het openbaar ministerie tot de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede, en van de politie in de regio tot en met de sportclubs.”

Over de delicten waaraan de drie jongeren zich schuldig hebben gemaakt, wil Harmelink in verband met de privacy niets zeggen. “Hou het er maar op dat ze eerder met justitie in aanraking zijn geweest en nu zijn opgepakt voor een vergrijp waarvoor meer dan zes weken celstraf kan worden gegeven.” De drie staan bij wijze van spreken 24 uur per dag onder toezicht. De jeugdagenten - de politie in Twente heeft een aantal agenten dat speciaal voor de jeugd wordt ingezet - controleren regelmatig of de jongeren op de plaats zijn waar ze volgens het contract zouden moeten zijn. “En dat geldt dus voor school, voor de sportclub, maar ook 's avonds en in het weekeinde.”

Behalve controle is er ook educatie. Indien noodzakelijk volgen de jongeren cursussen. Daarnaast kunnen ze vrijwilligerswerk doen. In totaal wordt de jongere op deze manier drie maanden begeleid. Daarna bepaalt de rechtbank of deze taakstraf voldoende is geweest. De betrokken jongeren zelf vinden het volgens Harmelink “heel indrukwekkend”. “Ze krijgen het idee dat iemand zich met hen bemoeit.”

Het bestaan van het project is inmiddels bekend bij de Twentse jeugd, waarvan er zo'n dertig in aanmerking komen voor deelname. “We hebben al meegemaakt dat er jongeren zijn opgepakt die vervolgens vroegen of zij ook aan De Omslag mochten meedoen.”