Kamer met reparatie koopkracht akkoord

DEN HAAG, 20 FEBR. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt in met het kabinetsvoorstel om 850 miljoen gulden uit te trekken voor het verbeteren van de koopkracht van mensen met een uitkering en kleine zelfstandigen.

Dat bleek gisteren na een debat tussen de Kamer en de ministers Melkert (Sociale Zaken) en Zalm (Financiën). Vrijwel de gehele Kamer is tevreden over het plan waarmee vanaf april ouderen, WAO'ers, WW'ers, VUT'ers en ondernemers via de belastingen een inkomensverbetering van tussen de 100 en 940 gulden tegemoet kunnen zien. Zij bleken er dit jaar netto op achteruit te zijn gegaan, mede als gevolg van een groot aantal wijzigingen in de belastingen en sociale premies. Melkert zei dat de ouderen hun inkomenssteun in april zullen ontvangen.

Volgens de bewindsman betekent dit dat de koopkracht van gehuwde AOW'ers met een aanvullend pensioen van 30.000 niet met 0,75 procent zal stijgen, maar met 2 procent. Alleenstaande AOW'ers gaan volgens de bewindsman van 4 naar 4,75 procent. Overigens zei Melkert af te willen van een al te grote aandacht voor 'koopkrachtplaatjes'.

Melkert heeft voorzitter De Vries van de SER gevraagd hem te adviseren over hoe in de toekomst om te gaan met de koopkrachtvoorspellingen. Dat advies wil hij graag voor de komende kabinetsformatie hebben.

Zalm kondigde aan dat het kabinet in het voorjaar zal besluiten waar het de benodigde 850 miljoen vandaan zal halen. Hij merkte echter op dat de uitgaven op diverse terreinen blijken tegen te vallen.