Even voorstellen

Sara is blond. Zij heeft de kleur van het Zandvoortse strand en bruine ogen die geheimzinnig kunnen flonkeren. Lijsje is donker als vochtige aarde, met hier en daar wat rode haren die haar vacht het aanschijn geven van een rivier in de winter. Door haar zwarte kop lijken haar ogen kleiner dan ze in werkelijkheid zijn.

Sara en Lijsje zijn Cairn terriërs. Ze hebben dezelfde vader maar een andere moeder. Ze zijn dus halfzusters. Lijsje is acht maanden ouder dan Sara en daaraan ontleent zij het recht haar zuster af te bekken.

In het begin was de verhouding tussen hen voor iedereen duidelijk. Lijsje ging voorop en Sara volgde. Maar naarmate Sara ouder werd en een eigen mening kreeg, kwam er verandering in de relatie. Ze vormen nu een team. Ze hebben allebei hun eigen nukken en onhebbelijkheden, maar naar buiten toe treden ze eensgezind op.

Toch zijn er wel eens dagen dat zij er een potje van maken. Het gekke is dat de onenigheid meestal ontstaat wanneer er publiek is. Zodra de bezoekers hebben plaatsgenomen, springt Sara ertussen om maar niets van het gesprek te missen. Zelfs als er nauwelijks nog ruimte is op de bank, laat Sara zich niet afschrikken - zij duwt de bezoekers gewoon opzij.

Sommige mensen doen alsof ze dat wel grappig vinden, maar in hun hart zijn ze het er niet mee eens. Ze kijken eens naar de baas, die niet reageert. En dan schikken ze zich maar in de situatie.

Pijnlijk wordt het pas als Lijsje zich ermee gaat bemoeien. Ze sluipt naderbij en springt opeens naast Sara. Die gromt van schrik. Lijsje maakt een zangerig, als dreigement bedoeld geluid. Sara twijfelt tussen weggaan en zich teweer stellen en dat uit zich in een snauw waar iedereen van opkijkt. BehalveLijsje. En een seconde later rollen ze vechtend over de bank.

HO! STOP!

De bazin grijpt Lijsje, de baas neemt Sara in een houdgreep. De onthutste bezoekers mompelen 'nou nou... ' En als handtastelijke voetballers worden de ruziemakers van het veld gestuurd.