Ernst Jünger op postzegel

BONN, 20 FEBR. De Duitse schrijver Ernst Jünger, die afgelopen maandag op 102-jarige overleed, zal in april worden geëerd met een speciale postzegel. “Met Ernst Jünger is ons een groot Duitser ontvallen”, liet Theo Waigel, de Duitse minister van Financiën in een comuniqué weten. “Zijn dood laat ons land armer achter.” Voor de postzegel, die 1,10 Duitse mark zal bedragen, zal een speciale ontwerpwedstrijd worden uitgeschreven. (AFP)