Een ongeluk met een gouden randje; RUUD BUN (CDA), EINDHOVEN

In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad op 4 maart loopt NRC Handelsblad een dag mee met enkele wethouders van Econo- mische Zaken. Deze keer: Eindhoven.

EINDHOVEN Inwoners: 200.000 Regionale werkgelegenheid: agrarische sector 5 procent, industrie en bouw 30 procent, diensten 45 procent, non-profit 20 procent Belangrijkste bedrijven: Philips, Daf Trucks Werkloosheid: 13,6 procent Bedrijfsterrein: ca. 1000 ha Nog beschikbaar: direct uitgeefbaar 25 hectare, in ontwikkeling 208 hectare Gemiddelde grondprijs: 200 gulden per vierkante meter, exclusief btw EINDHOVEN, 20 FEBR. 'Eens per jaar ben ik Dommelskanter. Eens per jaar vergeet ik rang en stand. Eens per jaar wil ik alleen maar boer zijn. Ik kikker op, een pilsje in m'n hand.' De aanloop naar carnaval is begonnen, ook in het Eindhovense stadhuis. In de grote hal hangen het lied van de Dommelskanters aan de wand en de geur van schraal bier in de lucht.

Wethouder Ruud Bun van Economische Zaken neemt in zijn kantoor de agenda door. “Vanavond is het college van B en W uitgenodigd voor het Concert Carnavalesk in het beursgebouw. Daarheen zou ik ook gaan als ik geen wethouder was.”

Een keurige, enigszins kleurloze, maar hardwerkende wethouder. Zo staat Bun (CDA) in Eindhoven bekend. Donker pak, grijs haar, bril, donkerblauwe Citroën. Toonbeeld van degelijkheid, misschien alleen niet tijdens het carnavalsconcert van die avond.

Eerst een drukke dag. Vanaf half tien neemt Bun een rapport in ontvangst over de 'revitalisering' van het bedrijfsterrein De Kade, vergadert hij over de besteding van Europees subsidiegeld, woont hij de opening bij van een onderzoeksinstituut aan de Technische Universiteit, en vergadert hij in Breda met collega's van de vier andere grote steden in de regio.

Een dag op stap met de Eindhovense wethouder leert wat Europese subsidies voor een gemeente kunnen doen. Sinds eind jaren tachtig ging het beroerd met Zuidoost-Brabant. Het failliet van Daf, de sanering bij Philips en de gevolgen voor de toeleveranciers kwamen hard aan. Het ongeluk had een gouden randje. Als probleemregio kreeg Zuidoost-Brabant steun uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds.

De stuurgroep Stimulus, waarvan Bun voorzitter is, beslist over de besteding van het geld. De wethouder bestempelt 'Stimulus' als het juweel in de kroon van zijn ambtsperiode. In twee fases kwam 327 miljoen gulden beschikbaar. Omdat de Europese Commissie de voorwaarde stelt dat haar subsidies worden aangevuld met Nederlands overheidsgeld genereert elke Europese gulden nog eens extra investeringen. Voor projecten waarbij ook ondernemingen betrokken zijn, is bovendien gedeeltelijke financiering door de particuliere sector noodzakelijk.

Bun wordt aangetrokken door de diversiteit van Stimulus. “Het biedt verschrikkelijk veel mogelijkheden.” 'Zijn' stuurgroep steekt het geld onder meer in werkgelegenheidsprojecten in de bouw, de ontwikkeling van een machine voor de productie van wegwerplenzen, en het toegankelijk maken van het stroomgebied van de Dommel. Dat zal toeristen uit hun vakantiehuisjes in de Kempen naar Eindhoven lokken.

Op weg naar het World Trade Centre, waar stuurgroep Stimulus de zeswekelijkse vergadering houdt, toont Bun de Witte Dame, een verlaten Philips-fabriek in de Eindhovense binnenstad die voor 20 miljoen gulden een nieuwe bestemming kreeg. Tegenwoordig herbergt het gebouw de openbare bibliotheek, een opleiding voor industriële vormgeving, een showroom van Philips-verlichting, een grand café en winkels. Stimulus pikte een deel van de rekening - zeven miljoen - op.

Ook Eurandom, het topinstituut voor wiskundig onderzoek, dat die middag door minister Ritzen wordt geopend, is gedeeltelijk met Europees geld gefinancierd. Op het rode linoleum van de Senaatszaal in de Technische Universiteit eet Bun een broodje en praat hij met kennissen uit de bedrijfs- en academische wereld. Van zijn verleden - hij werkte jaren bij Philips - zegt hij in het formele en informele circuit veel profijt te hebben. “Ik spreek de taal van de ondernemer.”

In zijn ambtstermijn heeft Bun de omslag meegemaakt. Vanaf 1993 groeit de werkgelegenheid weer, hoewel die nog niet terug is op het hoogtepunt van 1988. Vorig jaar groeide de werkgelegenheid met 5 procent. “Er zit enorme veerkracht in de regio.”

De ontwikkeling van toepasbare kennis en technisch hoogwaardige producten, en het specifieke Brabantse vermogen samen te werken, daarin schuilt volgens de wethouder het geheim. Natuurlijk helpen de Europese subsidies en de landelijke economische groei. “We moeten zorgen voldoende vlees op de botten te hebben, voor als het weer wat slechter gaat.”