Dom, dommer, dood

In een wolkenkrabber in Toronto liet in 1996 de getalenteerde advocaat Gary Hoy (39) zien hoe stevig de ruiten waren. Hij brak met zijn schouder echter door het glas, suisde 24 verdiepingen naar beneden en viel dood. In hetzelfde jaar trachtte in een ziekenhuis in Florida de 64-jarige keelkankerpatiënt Abraham Mosley een sigaar aan te steken. Behalve de sigaar vatten echter ook het verband om zijn keel en vervolgens zijn pyjama vlam. Mosley's stembanden waren verwijderd en hij kon zijn bed niet uit. Zwijgend verbrandde hij in zijn kamer.

Doodgaan is voor niemand leuk, maar sommige mensen doen het op zo'n wonderlijke wijze dat ze in aanmerking komen voor de Darwin Award, een prijs die nooit wordt uitgereikt omdat de winnaar meestal overleden is. Meestal want ook het verlies van voortplantingsorganen kan een succesvolle kandidatuur opleveren. In 1996 was de Canadese advocaat Hoy de winnaar, in 1997 een man die zelf zijn penis afsneed (en waarvan het verhaal hier te lang is om te herhalen).

Bovenstaande verhalen zijn slechts een greep uit de omvangrijke collectie op de website http://www.darwinawards.com.

Allemaal betreft het mensen die door hun domheid een alledaagse activiteit in een ramp veranderden. De man die boos weigerde te betalen voor zijn hotdog, deze pesterig ten overstaan van het personeel van de cafetaria in zijn mond propte, naar buiten liep, om daar te stikken in de worst. De inbreker die de zaklantaarn in zijn mond deed om zijn handen vrij te houden, door een raam zakte en dood gevonden werd met de brandende schijnwerper in zijn mond en het andere einde in zijn schedel.

Je wordt niet geacht te lachen om iemands heengaan, maar deze slachtoffers maken het wel erg moeilijk om je gezicht in de plooi te houden. Toch is volgens de makers van de website het komische aspect slechts bijzaak, ze zeggen een hoger doel na te streven: de verbetering van de genenvoorraad op deze planeet. Had Darwin al niet in zijn Origin of Species geconstateerd dat de overleving toevalt aan de sterksten en de slimsten? Welaan, deze mensen die door hun eigen schuld vroegtijdig sterven, danwel hun eigen voortplanting onmogelijk maken, verwijderen zo hun zwakke, domme genen uit de wereldvoorraad en geven zo ruim baan aan de sterken. Vrijwillig en op eigen initiatief! Dat mag toch wel met een prijsje beloond worden.

Wie in aanmerking komt voor een Darwin Award is onderwerp van een jaarlijkse verkiezing waaraan iedere bezoeker van de site kan meedoen. Genomineerd word je niet zomaar, de toegezonden krantenknipsels met onwaarschijnlijke verhalen worden zoveel mogelijk gecheckt. Vaak blijkt het dan urban legend, een verhaal dat iedereen kent, overal rondzingt, maar waarvan de bron niet te traceren is. Die vallen af.

Maar het verhaal van die 17-jarige jongen die geëlektrocuteerd werd, omdat hij 's nachts op een trein klom om zijn vriend te bewijzen dat er 's nachts geen stroom op de leidingen stond, zou waar moeten zijn. Hetzelfde geldt voor die bungee jumper die de lengte van zijn koord had vergeleken met de diepte van het ravijn waarin hij sprong, maar vergat dat zo'n elastiek ook behoorlijk uitrekt.

Echt mooi vond ik het verhaal van de roofovervaller uit Seattle. Het zal altijd een mysterie blijven waarom hij voor zijn overval een pand uitkoos waarin 1. een wapenwinkel gevestigd was, dat 2. naast het politiebureau gelegen was, waar 3. een politieauto voor de deur stond, en waarbinnen 4. een agent een kopje koffie aan het drinken was. De overvaller zag daar allemaal geen beletsel in, trok zijn pistool en riep: 'Dit is een overval!' En vuurde in het wilde weg wat kogels af. 'OK!' riepen de aanwezigen, trokken hun pistolen en schoten de overvaller dood.

Uit de hele wereld worden kandidaten aangedragen voor de Darwin Awards. In Calcutta wilden Prakesh Tiwari en Suresh Rai, beiden zo'n 20 jaar oud, de god Shiva eer betonen door hem een bloemslinger om te hangen. En die god werd volgens hen gepersonifieerd door de tijger Shiva die in de dierentuin woonde. De heren zwommen de gracht over naar Shiva's verblijf en wierpen het dier de slinger om. Het goddelijke dier schrok en viel Rai aan. Zijn vriend Tiwari schopte bij wijze van verdediging de tijger tegen de kop, waarop deze Rai losliet en Tiwari de nek doorbeet.

Twijfels zijn er echter over de authenticiteit van het verhaal uit Arizona waarbij de politie een smeulend autowrak vond waarvan het merk niet meer viel te achterhalen en ternauwernood de identiteit van de bestuurder. Uit laboratoriumonderzoek bleek dat de man een raket met zogeheten vaste brandstof onder zijn auto had bevestigd, kennelijk om uit te vinden hoe hard hij daar mee zou rijden. De experts schatten dat hij een snelheid van 420 kilometer had bereikt toen hij bij een bocht aankwam en verongelukte. De remmen waren geheel verbrand, een aanwijzing dat hij wel geprobeerd had om tot stilstand te komen.