Camdessus maant Moskou; IMF blijft Rusland jaar langer steunen

MOSKOU, 20 FEBR. Het IMF zal de hervorming van de Russische economie tot begin 2000 met extra leningen ondersteunen, een jaar langer dan was voorzien. Dat heeft IMF-directeur Michel Camdessus gisteren aan het eind van een driedaags bezoek aan Moskou gezegd.

Gekoppeld aan deze toezegging is de eis dat Moskou serieus werk maakt van het op orde brengen van de staatsfinancien. “U dient de macro-economische situatie ingrijpend aan te passen”, sprak Camdessus. Hoogste prioriteit voor het IMF is de aangekondigde fiscale hervorming om het probleem van de oninbare belasting te verhelpen. Nu de voorgestelde belastingwet door het parlement is verworpen, hoopt de Russische regering voor de zomer op zijn minst de bestaande belastingregels te stroomlijnen.

Met premier Viktor Tsjernomyrdin is Camdessus het economisch programma voor 1998 overeengekomen, op basis waarvan het IMF de uitkering in tranches van het lopende mega-krediet van tien miljard dollar zal voortzetten. Dat programma gaat uit van de ontwerpbegroting zoals die aan de Doema is voorgelegd, inclusief de dinsdag door president Jeltsin geëiste extra bezuinigingen van 4,6 miljard dollar. Sceptici zeggen dat ook dit “eerste realistische budget” gebaseerd is op een te optimistische aanname van de verwachte inflatie (vijf procent). Bovendien dreigde de door communisten en nationalisten overvleugelde Doema vandaag de begroting te verwerpen.

President Jeltsin bedankte Camdessus met de woorden: “In de moeilijkste tijden bent u ons steeds te hulp geschoten. Met uw hulp is de Russische economie zich aan het herstellen.” De IMF-topman waarschuwde echter dat het gevaar van ineenstorting van de markt “in Aziatische stijl” nog niet is geweken. Om het vertrouwen van de investeerders te herwinnen, die miljarden uit deze 'emerging market' hebben teruggetrokken, dient Rusland volgens hem de rechten van aandeelhouders serieus te nemen.

Het IMF wil met de verlening van het kredietprogramma de Russische regering meer tijd geven om de pijnlijke en van vele kanten belaagde liberalisering van de economie veilig te stellen. “De regering wil een permanente supervisie van een onafhankelijk internationaal agentschap om er zeker van te zijn dat zij de juiste koers aanhoudt”, beweerde Camdessus, in weerwil van de scherpe kritiek die de IMF-voorschriften bij miljoenen berooide Russen losmaakt. “Rusland vertrouwt op de blijvende steun van het IMF bij zijn inspanningen zich te beschermen tegen de instabiliteit die momenteel heerst op de internationale markten.” Het IMF ziet geen noodzaak om Rusland met haastige overbruggingskredieten uit de gevarenzone te halen. De hoogte van de extra leningen in 1999 zal volgens Camdessus bepaald worden aan de hand van Ruslands behoeften in dat jaar.