Bonnefanten gaat koers verleggen; Miljoen extra van provincie

MAASTRICHT, 20 FEBR. Het Bonnefantenmuseum in Maastricht moet dit jaar een miljoen gulden extra subsidie van de provincie Limburg krijgen om een nieuwe koers in te kunnen slaan. Dat hebben de Gedeputeerde Staten van Limburg vandaag voorgesteld aan de Provinciale Staten.

Het Bonnefantenmuseum heeft vorig jaar een verlies geleden van 400.000 gulden. In 1997 trok het door Aldo Rossi ontworpen museum 100.000 bezoekers, aanzienlijk minder dan de voorgaande jaren. Het museum, dat in maart 1995 werd geopend, ontving het eerste jaar nog 180.000 bezoekers, het jaar daarop waren dat er 130.000.

De provincie is de belangrijkste subsidiegever van het Bonnefantenmuseum. Het provinciebestuur wil nu een miljoen gulden extra geven, waarmee de totale provinciale subsidie aan het museum uitkomt op 7.300.000 gulden over 1998. Daarmee moet het Bonnefantenmuseum in staat worden gesteld een begin te maken met het nieuwe beleid, zoals dat onlangs is voorgesteld door het onderzoeksbureau Felix & Co. Later dit jaar moet een definitief besluit worden genomen over de toekomstige koers.

Als er niets aan het beleid gebeurt zal het museum dit jaar nog maar 90.000 bezoekers trekken, voorspellen de onderzoekers van Felix & Co. Het begrotingstekort stijgt dan naar meer dan zeven ton. In 2000 zouden nog maar 75.000 mensen het museum bezoeken.

Het onderzoeksbureau stelt dat het Bonnefanten rond de eeuwwisseling 125.000 mensen kan trekken door zijn profiel te versterken. Dat zou onder andere moeten gebeuren door de afdeling archeologie af te stoten, zodat het museum zich dan uitsluitend kan richten op de twee andere collecties: oude en moderne beeldende kunst.

Verder zouden er in het Bonnefantenmuseum meer projecten voor de regio moeten plaatsvinden om meer bezoekers uit de provincie te trekken. Daarmee is de afgelopen maanden al een begin gemaakt door het organiseren van 'Bonnefantenfestival'. Van september vorig jaar tot begin deze maand was in het museum werk te zien van 33 kunstenaars, 'die op een of andere manier een band met de regio hebben'. Op twintig zondagen waren er in het Bonnefantenmuseum concerten en uitvoeringen. Deze dagen werden bezocht door 19.000 mensen. Woordvoerder T. Quik van het museum noemt het festival een groot succes. In de periode dat het plaatsvond bezochten 45.000 mensen het museum. “We gaan het zeker herhalen.” Uit een steekproef bleek dat zestig procent uit de regio afkomstig was.