Akkoord geldlopers België

BRUSSEL, 20 FEBR. Werkgevers en vakbonden in België hebben vannacht een akkoord bereikt dat een eind moet maken aan de staking van geldkoeriers die nu al zes weken duurt.

De geldlopers, die het werk neerlegden nadat twee collega's om het leven kwamen bij een gewelddadige overval in de buurt van Luik, hielden vast aan hun eis dat er een derde man moet blijven bij transporten, ook als volgend jaar verplicht de 'plofkoffer' wordt ingevoerd, die geld bij een overval onbruikbaar maakt.

Volgens het nu overeengekomen voorstel kan de derde man alleen worden afgeschaft als geldtransporten plaatshebben met een plofkoffer die aan bepaalde standaarden voldoet. Wordt een niet-goedgekeurde koffer gebruikt, dan blijft de derde man. De geldlopers vrezen vooral voor het 'stoeprisico' waaraan ze zijn bloot gesteld als ze met hun geldkoffer uit de auto naar winkel of bank lopen. Daarnaast speelde de angst voor banenverlies als de derde man overbodig werd.

Werkgevers en bonden zijn voorts een loonsverhoging van zo'n tweehonderd gulden per maand overeengekomen en de mogelijkheid om met 52 jaar gebruik te maken van een vut-regeling. Maandag wordt het akkoord voorgelegd aan de achterban. Aangezien het om een gezamenlijk voorstel van bonden en werkgevers gaat, wordt aangenomen dat de geldlopers er mee instemmen en dat de geldtransporten dinsdag worden hervat. Veel warenhuizen hebben inmiddels het betalen met bankpas gratis gemaakt, om het elektronisch betalen te bevorderen.