AGENDA

4 en 5 maart: De euro. Een financieel, fiscaal en boekhoudkundig overzicht. Seminar in Brussel. Info: opleidingscentrum EFE 00-32-2-5347978.

    • Mathijs Smit