Advies aan kabinet: late abortus eist speciale toets

DEN HAAG, 20 FEBR. Gynaecologen die een abortus uitvoeren op een foetus van 24 weken of ouder moeten deze melden aan een toetsingscommissie. Deze moet beoordelen of de beslissing de zwangerschap af te breken zorgvuldig is genomen.

Dit adviseert de Overleggroep late zwangerschapsafbreking, die gisteren advies uitbracht aan de ministers Borst (Volksgezondheid) Sorgdrager (Justitie). Artsen zullen door deze aanpak vaker een 'late abortus' melden, zo verwacht de Overleggroep. Jaarlijks wordt naar schatting in Nederland 150 keer een abortus uigevoerd op een foetus van 24 weken of ouder, aldus de Overleggroep. Maar waarschijnlijk zijn het er meer omdat veel artsen ten onrechte menen deze abortus niet te hoeven melden.

Bij een abortus op een foetus die na de geboorte uitzichtloos lijden wacht moet de toetsingscommissie het openbaar ministerie een 'zwaarwegend advies' geven over vervolging van de arts. Dit moet de commissie ook doen als de zwangerschap is afgebroken bij een foetus waarvan wordt verwacht dat het bij of kort na de geboorte overlijdt en de arts onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld. Heeft de behandelende arts wel zorgvuldig gehandeld, dan zou melding van de abortus aan het OM achterwege kunnen blijven, ook al valt die ingreep formeel onder het strafrecht.