Aandeelhouders eisen subsidie voor TV West

DEN HAAG, 20 FEBR. De aandeelhouders van de regionale zender TV West uit Den Haag zullen aanstaande maandag om 12.00 uur surseance van betaling aanvragen als de overheid niet de toezeggging doet volgende week drie miljoen gulden in de zender te zullen steken.

De provincie Zuid-Holland, staatssecretaris Nuis (Media) en de gemeente Den Haag onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor het verstrekken van een financiële bijdrage.

De regionale zender, die eind 1996 is begonnen met uitzendingen, heeft in tegenstelling tot regionale zenders in andere provincies tot nog toe geen financiële middelen van het rijk gekregen. De aandeelhouders van TV West - Sijthoff Pers/Wegener, Casema, Dagblad Rijn en Gouwe/PCM en Hollandse Dagbladcombinatie/De Telegraaf - hebben een bedrag van tien miljoen gulden in de zender gestoken, maar zien er in de huidige situatie geen toekomst in.

Volgens G. Lieverse, voorzitter van de aandeelhoudersvergadering van TV West, hebben de aandeelhouders in de loop van vorig jaar het budget voor de zender verhoogd met het vooruitzicht dat de overheden financiële middelen beschikbaar zouden stellen. Dat is niet gebeurd. “Als dat voor maandag niet gebeurt, zullen we surseance van betaling aanvragen”, zegt Lieverse.

De aandeelhouders willen de toezegging van de overheden hebben dat er tot medio 1999 vijf miljoen gulden aan publiek geld voor de zender beschikbaar wordt gesteld, waarvan volgende week al drie miljoen gulden moet worden overgemaakt.

De commissaris van de koningin in Zuid-Holland, J.M. Leemhuis-Stout, burgemeester W. Deetman van Den Haag en staatssecretaris Nuis kwamen gisteren bijeen om de mogelijkheden voor publieke financiering te bespreken.

Volgens gedeputeerde H.B. van der Goot (Mediazaken) van Zuid-Holland, die gisteren na een gesprek tussen de verschillende overheden het woord voerde, was er sprake van “gedegen overleg”, maar kunnen er vooralsnog geen toezeggingen worden gedaan. “We zullen eerst goed naar het business-plan moeten kijken. Zolang wij niet weten waar we geld naartoe brengen, zullen we geen besluit nemen”, aldus Van der Goot. TV West, dat werk biedt aan 35 mensen, blijft in ieder geval tot maandag in de lucht.