Zwarte school

Lijsttrekker H. Groen van de VVD in Amsterdam wil een proef met zwarte scholen (NRC Handelsblad, 14 februari). Dit plan tot sociale segregatie in het onderwijs is niet alleen moreel verwerpelijk, het is bovendien in strijd met het grondwettelijk verbod op discriminatie. Het voorstel gaat bovendien voorbij aan de realiteit van het bestaan van een multiculturele samenleving in Nederland. Jonge Nederlanders, autochtoon en allochtoon, dienen juist op deze samenleving voorbereid te worden.

Het onderwijs is een goede plaats om het vreedzaam leren samenleven van mensen met verschillende etnische achtergronden, te bevorderen. Op deze wijze kan sociale segregatie en rassendiscriminatie worden voorkomen.

    • J.T. Nuninga