Werkriedel

Jaap Boerdam ontmaskert (7 februari) erg vaardig Bolkesteins slogan over het harde werken van de bovenmodale verdieners. Hij neemt het de congresgangers van de VVD kwalijk dat ze niet met meer gevoel voor humor, fun en absurditeit erkennen dat ze de laatste jaren vaak zonder individuele prestaties snel veel rijker worden. Ik zou willen aanbevelen om tegenover de lollige kant van dit kapitalisme, in ons land paars van kleur, ook twee andere zaken te plaatsen namelijk: dank aan die ontelbare mensen in vele landen die dag in dag uit uitgebuit worden en dank aan al die Nederlanders die al enkele jaren niet krijgen waar ze recht op hebben, namelijk dat deel van de bevolking dat wel echt werk verzet en een aantal uitkeringsgerechtigden.

Het bovenmodale zingen van de Internationale is niet alleen een uiting van het door Boerdam geprezen absurdisme, maar kan wellicht ook gezien worden als het ridiculiseren van wanverhoudingen in de wereld.