Weerstand(2)

In zijn brief (12 februari) schrijft mr. Charles Boissevain dat de 'snelheidsstrips' op de schaatspakken de toepassing van een al veel langer bekend principe is. Dat is juist. Reeds rond 1900 liet de vermaarde aerodynamicus en geleerde L. Prandtl zien dat de weerstand van een gladde bol of cylinder bij bepaalde luchtsnelheden drastisch kan worden gereduceerd door de stroming op de voorkant kunstmatig te verstoren.

De glad gelaagde, zogenaamde laminaire stroming langs het oppervlak verandert daardoor in een turbulente stroming die de bol of cylinder beter kan volgen, waardoor het zog erachter kleiner wordt en de drukweerstand afneemt. Op basis van theoretisch en experimenteel onderzoek heb ik vijftien jaar geleden ontdekt dat een zigzag-vormige strip een bijzonder effectief stoormiddel is (waarbij de achterwaarts gerichte punten belangrijker zijn dan de voorwaarts gerichte). Sindsdien worden deze strips met succes toegepast op nagenoeg alle vleugels van moderne prestatie-zweefvliegtuigen.

Boissevain schrijft ook dat de strips eigenlijk niets nieuws bevatten. “Al meer dan tien jaar geleden is ontdekt dat de huid van haaien ribbelsvertonen. Het jacht Stars & Stripes dat in 1987 de America's Cup won had ze.” Het betreft hier echter zogenaamde riblets, een vinding van NASA, bestaande uit minuscule groefjes in stromingsrichting die het karakter van de turbulente stroming zodanig veranderen dat de wrijvingsweerstand enige procenten afneemt. De werking van zigzag-strips en riblets is dus volkomen verschillend. Zigzag-strips veranderen een laminaire stroming in een turbulente stroming terwijl riblets het karakter van de turbulente stroming veranderen. De bedoeling is dezelfde: verlaging van de weerstand.