SPD zal hervormingen van Kohl terugdraaien

BONN, 19 FEBR. De sociale hervormingen van het kabinet-Kohl worden onmiddellijk ongedaan gemaakt als de sociaal-democraten in Duitsland aan de macht komen. Dat heeft SPD-voorzitter Lafontaine gisteren laten weten.

Lafontaine, die met de SPD-premier van Nedersaksen, Schröder, aast op het kanselierschap, wil de uitkering bij ziekte weer volledig herstellen, de versoepeling van ontslagregelingen ongedaan maken en de pensioenhervorming terugdraaien. De regering van bondskanselier Kohl heeft de afgelopen anderhalf jaar, na moeizame debatten in het parlement, tot deze sociaal-economische hervormingen besloten om het hoge ziekteverzuim te bestrijden, de arbeidsmarkt flexibeler te maken en de pensioenen betaalbaar te houden. De coalitie wordt er door internationale economische organisaties als de OESO en het IMF herhaaldelijk op gewezen, dat er juist meer vaart moet worden gezet achter de hervorming van de arbeidsmarkt, zodat de hoge werkloosheid van bijna vijf miljoen wordt verminderd.

Sinds de korting op het ziekengeld van 100 naar 80 procent is het aantal ziekmeldingen opvallend gedaald. SPD-leider Lafontaine, tevens minister-president van Saarland, vindt evenwel dat zieken niet bestraft mogen worden voor hun ziekte. De vakbonden hebben de bezuiniging op de ziekte-uitkering eind 1996 na maandenlange stakingen moeten slikken. Ook accepteert Lafontaine niet dat de ontslagbescherming wordt 'afgebroken', zodat het voor bedrijven gemakkelijker wordt van werknemers af te komen. Hervorming van het pensioenstelsel, dat neerkomt op een behoedzame afvlakking van het AOW-niveau, is volgens Lafontaine onnodig. De SPD-leider is door de regeringspartijen CDU/CSU en FDP heftig bekritiseerd. Algemeen-secretaris Hintze van de CDU wierp Lafontaine voor de kiezers zand in de ogen te strooien. Lafontaine “doet een greep in de ideologische mottenballenkist” en “doet beloften over de rug van de werklozen”. Met Lafontaine aan het roer wordt de arbeid in Duitsland nog veel duurder en zal de hoge werkloosheid waardoor Saarland wordt getroffen, zich over heel het land verspreiden, aldus Hintze.

De liberale coalitiepartner FDP sprak van een “horrorscenario”. Alleen al de aankondiging van Lafontaines maatregelen schrikt buitenlandse investeerders af, zei economisch expert Friedhoff. Volgens hem spreekt uit de opmerkingen van Lafontaine een “schrikbarende onwetendheid over de economische situatie”.