Selectie buitenland

zeer voor voor tegen zeer tegen Correctief referendum op initiatief burgers 2 17 54 29 Correctief referendum op initiatief gemeente 1 15 60 24 Wethouders van buiten de gemeenteraad 6 34 47 14 Wethouders geen lid raad (echt dualisme) 5 30 51 15 Gespreide raadsverkiezingen 7 26 55 12 Minder raadsvergaderingen 3 22 70 5 Versterking rol burgemeester 7 43 50 1