Ritzen wil bemiddeling in CAO-conflict

DEN HAAG, 19 FEBR. Minister Ritzen (Onderwijs) wil dat de onderwijsbonden en schoolbesturen een bemiddelaar uitnodigen om hun CAO-conflict te beëindigen. In een reactie op Ritzens brief van gisteren, waarin hij de vier dagen oude lerarenstaking “zorgelijk” noemt, verwerpen zij bemiddeling.

In totaal hebben tot en met gisteren 17.000 leraren een hele dag gestaakt uit protest tegen de hoge werkdruk op middelbare scholen. Vandaag staakt de laatste groep leraren in Oost- en Midden-Nederland. Maandag deden ze dat in Noord-Nederland, dinsdag in Zuid-Holland en gisteren in Brabant en Limburg. Ritzen vindt dat een onafhankelijke derde partij - niet hijzelf - moet bemiddelen tussen de besturen en de bonden zodat er alsnog een CAO kan worden afgesproken voor de komende twee schooljaren.

Het overleg met de schoolbesturen is half december al vastgelopen op de eis van de Onderwijsbonden CNV, AOb, Abvakabo en CMHF, dat leraren op elke school maximaal 26 uur moeten lesgeven in plaats van 28 uur. De bonden willen zo de werkdruk verlagen, omdat leraren volgens hen veel taken moeten verrichten buiten de lesuren. De schoolbesturen erkennen dit, maar zeggen per school te moeten bekijken of er geld is om het aantal lessen te verminderen. Want minder lessen betekent meer leraren aanstellen.

Minister Ritzen, die zichzelf niet beschouwt als partij in het conflict, sluit sinds 1996 elke twee jaar een 'raamverdrag' met de onderwijsbonden waarin zij vastleggen hoeveel geld er zal zijn voor personeel op scholen. De gezamenlijke schoolbesturen (werkgevers) onderhandelen over de nadere invulling van die afspraken.

De bonden en de besturen verwerpen nu het voorstel van Ritzen. Volgens AOb-bestuurder W. Dresscher ligt externe bemiddeling niet voor de hand omdat de stakingen succes hebben. “Bemiddeling is prachtig, maar het is een laatste redmiddel. Zover zijn we nog niet. Eerst wordt er gestaakt en dan praten we weer met de werkgevers”, aldus Dresscher. De schoolbesturen hebben gistermiddag een nieuw bod bedacht, dat ze over elf dagen zullen voorleggen aan de bonden. Totdan zien ook zij niets in bemiddeling. “We hebben steeds gezegd dat we behoefte hebben aan middelen en niet aan bemiddelen”, aldus J. Gispen van de werkgevers.