RAADSLEDEN & WETHOUDERS

De Gemeentewet stelt aan het lidmaatschap van de gemeenteraad en het wethouderschap een aantal voorwaarden. Een overzicht van plichten en rechten:

BESTUURLIJKE EN POLITIEKE VERNIEUWING