Prijsdaling op telecommarkt Europa door liberalisering

ROTTERDAM, 19 FEBR. De liberalisering van de Europese markt voor telecommunicatie verloopt naar wens. Die conclusie trekt Europees commissaris M. Bangemann uit een rapport over de implementatie van nieuwe telecomwetten in lidstaten van de Europese Unie.

Volgens Bangemann, onder andere verantwoordelijk voor de telecommarkt, zijn de gevolgen van de liberalisering in de Unie nu al merkbaar.

De meeste lidstaten van de Europese Unie hadden hun markten voor telecommunicatie met ingang van 1 januari volledig moeten opengooien. De liberalisering is in veel lidstaten in de jaren daarvoor al ten dele doorgevoerd en heeft een gunstige invloed gehad op de prijzen en dienstverlening van telecombedrijven. De Nederlandse markt is per 1 juli van het afgelopen jaar vrijgegeven. Daar staat tegenover dat Nederland (evenals de meeste andere lidstaten) nog niet geheel voldoet aan alle gestelde eisen.

In Nederland moet de nieuwe wet op de telecommunicatie nog door de Tweede Kamer behandeld worden. Ook met de nu lopende veiling van nieuwe frequenties voor mobiele telefonie loopt Nederland achter bij de eisen van de Commissie.

Over het algemeen hebben wet- en regelgevers van de lidstaten volgens Bangemann sinds september vorig jaar echter forse vooruitgang geboekt met de uitvoering van de Europese richtlijnen voor liberalisering in nationale wetgeving.

De liberalisering van de Europese markt voor telecommunicatie heeft tot nu toe de meeste gevolgen voor internationale tarieven. Het afgelopen jaar zijn de tarieven voor een telefoongesprek tussen Europa en de Verenigde Staten met gemiddeld 25 procent gedaald. Verwacht wordt dat de prijsdalingen zich in 1998 en de jaren daarna voortzetten.

Internationale allianties van telefoonmaatschappijen (Unisource, Global One) zijn mede als gevolg daarvan verliesgevend. Volgens Bangemann zijn sinds 1990 in sommige landen van de Europese Unie de gemiddelde tarieven (nationaal en internationaal) met veertig procent gedaald. Hij schat de waarde van de gezamenlijke telecommarkten in de Europese Unie op 141 miljard ecu (meer dan 300 miljard gulden). De markt groeit volgens Bangemann op jaarbasis met 8,2 procent.