Pleidooi koppeling AOW aan loonstijging

DEN HAAG, 19 FEBR. De AOW-uitkering moet welvaartsvast worden en permanent de loonontwikkeling volgen. Ouderen met AOW blijven op die manier verzekerd van een welvaartsvast inkomen, ook in economisch minder voorspoedig tijden.

Dat stelden VVD, D66 en de ouderenpartijen gisteren in een debat over het AOW-spaarfonds, de spaarpot die de overheid instelt om in 2030 aan de behoefte van AOW-uitkeringen te voldoen. Voor het voorstel is op dit moment geen meerderheid in de Tweede Kamer te vinden.

Nu is de AOW nog een van de sociale uitkeringen die via de Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheden (WKA) de loonontwikkeling volgt. De WKA vervalt indien de verhouding tussen zogenoemde 'inactieven' (niet-werkenden) en 'actieven' komt te liggen op 82,6/100. Voor 1998 wordt deze ratio geschat op 75,9.

VVD-woordvoerder Van Hoof stelde dat “mensen die nooit iets aan hun inkomenspositie kunnen doen onbezorgd van hun oude dag moeten kunnen genieten en niet het risico lopen er in koopkracht op achteruit te gaan”. D66-woordvoerder Giskes sloot zich hierbij aan - D66 heeft het permanent koppelen van de AOW aan de lonen in haar verkiezingsprogramma opgenomen.

PvdA, CDA, GroenLinks en SP alsook de beide bewindslieden van Sociale Zaken - minister Melkert (PvdA) en staatssecretaris De Grave (VVD) - zijn tegen het voorstel. Melkert stelde er niets voor te voelen een uitzonderingspositie voor ouderen te creëren. Hij vindt het voorstel “getuigen van ongefundeerd pessimisme”.

Een verschillende behandeling van AOW-ers en overige uitkeringsgerechtigden leidt volgens de minister tot “een achterstelling van de overigen”. Ook PvdA-woordvoerder Van Zijl meende dat de WKA voldoende garantie biedt voor koppeling van uitkeringen aan lonen. Hij noemde het voorstel van VVD en D66 “niet zo verstandig”.

De Kamer gaat wel in grote meerderheid akkoord met de instelling van het AOW-spaarfonds, waarin nu zo'n vier miljard gulden zit. Jaarlijks wordt de bijdrage aan het fonds met minimaal 250 miljoen uitgebreid en eventueel verhoogd met incidentele meevallers. In 2030 zit er zo'n 45 miljard in het fonds.

Verder maakte De Grave bekend dat de bevroren AOW-premie van 16,5 procent incidenteel wordt verhoogd met 1,75 procent naar 18,25 procent. Volgens De Grave gaat het om een incidentele verhoging en om een “puur technische aanpassing”.