NAVO: nieuw mandaat; Vredesmacht blijft na juni in Bosnië

BRUSSEL, 19 FEBR. De zestien ambassadeurs van de NAVO hebben gisteren overeenstemming bereikt over een nieuw mandaat voor de vredesmacht voor Bosnië, SFOR, na het aflopen van het mandaat, eind juni.

De vredesmacht zal voorlopig de huidige sterkte van zo'n 35.000 troepen houden. Pas na de verkiezingen in september in Bosnië wordt een aanzienlijke vermindering van 10- tot 15.000 man voorzien, op voorwaarde dat de situatie dat toelaat.

De NAVO bracht in december 1995 een strijdmacht van zestigduizend man over naar Bosnië, met een mandaat voor één jaar. Dat mandaat werd daarna met anderhalf jaar verlengd, waarbij de strijdmacht werd gehalveerd. Het nieuwe mandaat wordt gemotiveerd met de grote waarschijnlijkheid dat als de internationale gemeenschap haar troepen uit Bosnië terugtrekt, de oorlogspartijen elkaar opnieuw te lijf gaan en dat van belangrijke afspraken uit het vredesverdrag, zoals de terugkeer van vluchtelingen naar hun woonplaats, helemaal niets meer terecht zal komen.

Het definitieve besluit over SFOR wordt vrijdag verwacht, na consultatie van de twintig troepenleveranciers van SFOR die geen deel uitmaken van de NAVO, waaronder Rusland. De opvolger van SFOR zal dezelfde missie hebben, ook wat betreft de aanhouding van oorlogsmisdadigers die formeel alleen kan plaatshebben als SFOR-militairen hen toevallig tegen het lijf lopen en er geen gevaar is.

Anders dan bij de eerste twee mandaten voor respectievelijk IFOR en SFOR, heeft de nieuwe vredesmacht geen einddatum. De hoge vertegenwoordiger voor Bosnië, Carlos Westendorp, had daarop aangedrongen. Op die manier kunnen de leiders van de drie etnische gemeenschappen in Bosnië niet meer tegenwerken en traineren, met een schuin oog op de vertrekdatum van SFOR, meent Westendorp.

De naam SFOR blijft na juni gehandhaafd, hoewel sommige landen aandrongen op een andere naam om aan te geven dat het om een nieuw mandaat gaat. Maar de kosten die een naamswijziging met zich mee zou brengen, één miljoen dollar en duizenden manuren, werden te hoog geacht. Bovendien is SFOR nu een begrip geworden en blijft de missie voorlopig dezelfde. Een naamsverandering in een later stadium wordt niet uitgesloten.

De NAVO-ambassadeurs hebben gisteren ook het principe goedgekeurd voor een eenheid van een duizend man militaire politie als onderdeel van de vredesmacht. De Verenigde Staten hadden hier op aangedrongen. De militaire politie moet het gat vullen tussen SFOR en de internationale politiemacht IPTF. Het principe van een eenheid militaire politie moet nog worden uitgewerkt.