Lagere kapitaalmarktrente inspireert niet

AMSTERDAM, 19 FEBR. Terwijl de Nederlandse kapitaalmarktrente in de afgelopen week met circa 20 basispunten daalde tot het zeer lage niveau van 4,90 procent hedenochtend, lieten de geldmarkttarieven slechts marginale dalingen zien. De 1-jaars interbancaire rente (AIBOR) zakte 3 basispunten tot 3,75 procent, het 3-maands tarief met 1 basispunt tot 3,45 procent.

De belangrijkste reden voor de daling van de kapitaalmarktrente is het feit dat beleggers de eerstvolgende verhoging van de officiële tarieven steeds verder naar achteren schuiven. Dit is mede te danken aan de wereldwijde inflatie- en groeidempende invloed van de crisis in Azië, die ook in Europa merkbaar zal zijn.

Niettemin zal de eerstvolgende rentestap in ons land naar alle waarschijnlijkheid wel omhoog zijn, mede omdat de Europese geldmarktrentes met het oog op de EMU naar elkaar toe moeten bewegen. Dit beperkt de ruimte voor lagere geldmarktrentes, die immers sterker dan de kapitaalmarktrente worden bepaald door de huidige en op korte termijn verwachte officiële tarieven.

De eerstkomende tijd geldt in ons land echter ongetwijfeld nog een onveranderde speciale beleningsrente van 3,3 procent. Afgelopen vrijdag wees DNB 385 miljoen gulden minder toe op de beleningsfaciliteit in vergelijking met de vervallende belening. Doel hiervan is, zoals vorige week reeds in deze rubriek toegelicht, om de lucht die de banken hebben in de huidige kasreserveperiode er 'geleidelijk uit te laten lopen'. Op die manier wordt er tegen het eind van die periode (27 februari) zoveel mogelijk rust in de daggeldrente gewaarborgd. De geringe omvang van de jongste belening vond dan ook zijn belangrijkste tegenpost in een lagere kasreserve-aanhouding door banken.

Ook de Staat was in de verslagweek bezig om de (toekomstige) geldmarktverhoudingen glad te strijken. Zij kocht 1,9 miljard gulden terug van de 5-jarige 6,25 procent staatslening die op 15 juli zou worden afgelost. Dit is reeds de tweede terugkoopoperatie voor deze lening in korte tijd; in maart volgt er opnieuw een. Op deze manier wordt voorkomen dat op 15 juli het volledige bedrag van de lening van 21 miljard gulden ineens moet worden afgelost.

Omdat de Schatkist (ook) niet rood mag staan bij DNB, zou zij dit enorme bedrag anders voor een groot deel in de geldmarkt hebben moeten lenen, hetgeen mogelijk verstorend zou werken. Dit wordt deels voorkomen door reeds van te voren delen van de lening 'af te lossen'.

Het bedrag dat de geldmarkt instroomde als gevolg van de recente terugkoopoperatie kon meteen weer worden herbelegd in ander staatspapier, waaronder de 6-jarige lening van 5,75 procent per 2002, waarop de inschrijving op 11 februari opnieuw openstond. Daarnaast plaatste de Agent van Financiën voor 3,7 miljard gulden aan DTC's (Dutch Treasury Certificates)

Bron: ING Economisch Bureau