Kandidaten

naam: Wisse Bron leeftijd: 58 partij: SGP, sinds 1961 lid plaats verkiezingslijst: 1 woonplaats: Staphorst, de SGP heeft hier 5 zetels beroep: vestigingsdirecteur Reformatorisch Opleidingsinstituut.

“Ik ben, om het met een bijbels woord te zeggen, 'overreed'. Het lag niet in mijn planning om raadslid te worden. Veel leden en het bestuur zeiden: 'Bron, dit is jouw plaats'. Tja, daar kon ik geen nee tegen zeggen. “Bijbelse principes vertalen in praktische gemeentepolitiek. Dienstbaar zijn aan alle inwoners. Dat is wat ik wil. We zijn toch niet voor niets op de wereld? “Mensen moeten elkaar helpen. Ik pleit ervoor de zaak leefbaar te houden. Zorg dat we goed kunnen wonen, ondanks de zonden en moeilijkheden in het leven. “Iedereen mag bij me aankloppen. Ik behartig wat er behartigd moet worden. Zolang ik tenminste niet met de bijbelse principes of mijn geweten in conflict kom. Ik wil behoudende elementen in stand houden en seculariserende ontwikkelingen remmen. Ik zie het als mijn plicht om dit te doen, omdat Gods woord daar zo over spreekt. “Raadslid is een ambt met een roeping. Zo ervaar ik dat tenminste. De overheid is Gods dienares. Andere partijen passen zich aan aan de gebeurtenissen in de maatschappij. Wij hebben een vaste grondslag. Laten ons niet leiden door de mens, die is grillig. Onze beginselen zijn niet puur een dogma, maar een levenswijze. “Het zal een mooie tijd worden. Soms zal het ook vechten tegen de bierkaai zijn. Maar zolang we open en eerlijk met elkaar omgaan, valt er veel te bereiken. “We moeten bij de bijbelse normen blijven. Staphorst mag niet opgaan in de grijze massa.”