Hongkong wil imponeren met volle schatkist

Hongkong kreeg gisteren zijn eerste begroting sinds de overdracht aan China. “Het budget laat zien hoeveel de Hongkongse economie verschilt van de rest van Azië”

PEKING, 19 FEBR. “Bedenk dit: we zijn in Azië, maar het is een Azië met andere kenmerken. Wij beschikken over een waarlijk vrije markt, een moderne veerkrachtige economie, die in staat is tot snelle ontwikkeling wanneer de voorwaarden veranderen.” Het waren de woorden van Hongkongs financiële secretaris, Donald Tsang Yam-kuen, die gisteren, tijdens de presentatie van zijn eerste begroting sinds de overdracht van Hongkong aan China vorig jaar juli, de groeiende ongerustheid in de Speciale Administratieve Regio uit de weg moesten nemen.

Immers, Hongkong heeft evenals elders in de regio, het afgelopen jaar genoeg reden gehad voor ongerustheid. Hoewel aanmerkelijk minder dramatisch dan in de rest van Azië brachten koersval op de effectenbeurs, prijsdalingen binnen de onroerendgoed sector, een achteruithollende toeristenindustrie en bescheiden, maar zorgelijke ontslagen een flinke siddering teweeg in de voormalige Britse kroonkolonie. Maar ongekend krachtige prestaties in de eerste helft van het fiscale jaar, dat 31 maart afloopt, de immer beschermende werking van de waardevaste koppeling van de Hongkongse munt aan de Amerikaanse dollar, en niet in de laatste plaats, de speciale positie die Hongkong inneemt als financieelcentrum van het Chinese vasteland, hebben Hongkong behoed voor een structureel diepgravende crisis.

De titel van de begroting van het komende jaar die Tsang gisteren heeft gepresenteerd luidde dan ook 'Riding out the storm. Renewing Hongkong's strengths', en de bordeaux rode omslag zou, aldus Tsang, behalve de terugkeer van Hongkong naar het moederland, ook “de mate van verwachting, warmte en blijdschap” uitdrukken. De bevolking van Hongkong weet nu waarom. Want ondanks alle ellende in het afgelopen half jaar, presenteerde Tsang een begrotingsoverschot over het afgelopen boekjaar 1997/98 van bijna twintig miljard gulden, ver boven de oorspronkelijke schatting die uitging van een bedrag van 8,2 miljard gulden. Volgens Tsang zullen de reserves eind maart stijgen tot 115 miljard gulden.

Met dergelijk hoge reserves is de regering van Hongkong in de gelegenheid, aldus Tsang, zowel zuinig als gul te zijn. In de toekomst zal het begrotingsoverschot blijven, maar kleiner worden. Het komende jaar zou volgens Tsang sprake zijn van een overschot van 2,5 miljard gulden, waarna het overschot in de loop van drie jaar in totaal 17 miljard gulden zou bedragen. Aan het einde van het boekjaar 2001/2002 zou sprake zijn van reserves ter waarde van 136 miljard gulden.

“De begroting van vandaag laat de wereld zien hoeveel de Hongkongse economie verschilt met die in de rest van Azië. De crisis om ons heen heeft geen serieuze consequenties voor de vooruitzichten in de toekomst”, aldus Tsang in zijn presentatie. Het waren woorden van vertrouwen die volgens velen in Hongkong van groot belang zijn voor de stabilisatie van de economie. Het bestaan van de waardevaste valutakoppeling, een overvolle schatkist en een behoudend economisch beleid zijn volgens Tsang kenmerken die buitenlandse investeerders ervan kunnen overtuigen dat Hongkong uniek en vrijwel onaantastbaar is in de regio. De conclusie die de financiële secretaris in de presentatie van zijn begroting neemt is dat, alvorens de volledige aandacht te kunnen herwinnen van de internationale financiële wereld, het wel van belang is eerst het vertrouwen in Hongkong zelf te herstellen. Want in het kielzog van de financiële onrust die in Azië heerst, is de Hongkongse middenklasse in een versneld tempo gepolitiseerd geraakt.

En met nog enkele maanden te gaan tot de verkiezing van de Wetgevende Raad, waarmee de indirect door Peking aangewezen Voorlopige Wetgevende Raad verdwijnt en de democratie deels zal worden hersteld, is een economische vertrouwen en een bijgaande sociale stabiliteit van strategisch belang. Tsang heeft derhalve belastingtegemoetkomingen voor huizenbezitters met een hypotheek aangekondigd die naar schatting een half miljoen mensen verlichting zal brengen. De voorgenomen maatregel onderstreept het beleid van Hongkongs topambtenaar, chief executive Tung Chee-hwa, die het persoonlijk bezit van woningen in Hongkong wil bevorderen. Momenteel maakt vijftig procent van de 6,2 miljoen inwoners van Hongkong gebruik van sociale woningbouw.

Voorts zullen de hotel- en luchthavenbelasting worden verlaagd, waarmee de toeristenindustrie een extra impuls krijgt. En bovendien blijft Hongkong's gunstige concurrentiepositie behouden door verlaging van de vennootschapsbelasting van een half procentpunt tot 16 procent. Volgens Tsang zal de economie van Hongkong dit jaar groeien met 3,5 procent, minder dan de 5,2 procent groei in het afgelopen jaar, maar nog altijd veel hoger dan elders in Azië. De prijsinflatie van consumptiegoederen zou in 1997 5.8 procent zijn geweest, het laagste percentage in de afgelopen tien jaar. De werkloosheid was in datzelfde jaar 2,5 procent.

    • Floris-Jan van Luyn