Hofstad

Dieuwke Grijpma schrijft (6 februari) dat Den Haag de pretenties van 'koninklijke' toeristenstad onvoldoende waarmaakt, zolang bijvoorbeeld de Koninklijke Paleizen of de Koninklijke Stallen voor toeristen gesloten blijven. Het is goed om er in dit verband op te wijzen dat tegen een geringe vergoeding de Koninklijke Bibliotheek wél voor iedere belangstellende toegankelijk is.