Geen referendum over Afrikahaven

Er komt geen referendum over de Afrikahaven. In het zicht van de verkiezingen werden de Amsterdamse coalitieparijen het moeilijk eens. “Het duidt op weinig idyllische verhoudingen”, zo klinkt het in de wandelgangen.

AMSTERDAM, 19 FEBR. “Zeer bedrogen” voelde de D66-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad zich door het college van B en W.

Havenwethouder P. Krikke (VVD) had er volgens raadslid Ten Have voor moeten zorgen dat in de “wanordelijk en rommelige” besluitvormingsprocedure rond de Afrikahaven “een referendabel moment” had moeten komen.

Intussen zat 'referendum'-wethouder J. van der Giessen (D66) in een lastig parket. Zij moest het collegestandpunt verdedigen dat een referendum over de Afrikahaven niet meer gehouden kon worden. De aanleg van de haven is spoedeisend. Vertraging zou te veel schade aan de Amsterdamse econonomie veroorzaken. Bijna de helft van D66 was het oneens met haar en wilde alsnog een referendum.

Het debat over de vraag of er nog een referendum moest worden gehouden over de aanleg van de Afrikahaven, kende gisteren een chaotisch einde. Het was de tweede keer in korte tijd dat het in de raad van Amsterdam uit de hand liep. Burgemeester Patijn was een maand geleden bij een debat over het wegslepen van woonboten nog boos weggelopen. Deze keer verving VVD-wethouder Peer de afwezige Patijn. Ondanks zijn strakke leiding ging het toch weer mis. “Het duidt allemaal op weinig idyllische verhoudingen”, schamperde een raadslid na afloop in de wandelgangen.

Tijdens het emotionele betoog van Ten Have zat wethouder Van der Giessen met grote ogen te kijken. Haar VVD-collega P. Krikke, verantwoordelijk voor de Afrikahaven, roerde zich niet. De fractievoorzitter van de VVD, F. Houterman, sloeg wel aan. “Het woord bedrog in de mond nemen is een politiek feit. Ik wil nu een schorsing.”

De gemeenteraad had twee jaar geleden nog een motie aangenomen dat er op enig moment nog een referendum over de Afrikahaven mogelijk zou zijn. Maar de volksraadpleging bleek vorig jaar in een raadsdebat al onmogelijk wegens het spoedeisende karakter. Amsterdam had met dit motief juridische procedures over de haven gewonnen. Alsnog een referendum uitschrijven zou juridische complicaties kunnen opleveren.

De PvdA kreeg vorig jaar felle verwijten van milieu-organisaties over het uitblijven van een referendum. Juist de PvdA had aangedrongen op een referendum. De partij hield zich gisteren gedeisd bij de behandeling van het nieuwe referendumverzoek.

De haven, waarvoor de eerste werkzaamheden al zijn begonnen, levert Amsterdam 7.000 directe arbeidsplaatsen op. De gemeente kampt met een tekort aan haventerreinen. Met de Afrikahaven komt er 375 hectare bij. Natuur en kunstenaarsdorp Ruigoord moeten daarvoor echter wijken.

Tijdens twee schorsingen werd druk overlegd hoe de crisis kon worden opgelost. PvdA'er E. van der Laan stelde voor dat D66 het woord bedrog zou inslikken en VVD-wethouder Krikke moest toegeven dat de besluitvorming beter had gekund. Dat gebeurde. Een “katterig gevoel” bij D66 bleef echter hangen.

Dat geldt ook voor milieu-organisaties, die D66 verwijten dat het correctief referendum voor deze partij een papieren regeling is.